Rozbudowa i przebudowa obiektu "Terma Bania" w Białce Tatrzańskiej

Projekt klienta

Projektowany obiekt jest wykonywany w technologii BIM. Wymiana dokumentacji odbywa się za pomocą plików IFC. Na w/w potrzeby model obiektu został wykonany w programie REVIT i następnie eksportowany do programu RFEM, gdzie został zadane obciążenia i przeprowadzone obliczenia i wymiarowanie elementów.

Obliczenia konstrukcyjne GSBK
Kraków, Polska
https://gsbk.pl/
Architekt ETC Architekci
http://www.etca.com.pl/
Inwestor Park Wodny „Terma Bania”
https://www.termabania.pl/

Model

Konstrukcja

Nowoprojektowany obiekt stanowi rozbudowę istniejącego Parku Wodnego „Terma Bania” o część rekreacyjno – gastronomiczną. Budynek został zaprojektowany jako żelbetowa, monolityczna konstrukcja płytowo – słupowa o dominującym rozstawie słupów w części podziemnej 6.0 x 7.5m, a w części nadziemnej o rozstawie odpowiadającym rozpiętości dźwigarów dachowych. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają dwie klatki schodowe z trzonami windowymi. Do wymiarowania elementów żelbetowych użyto modułu RF-CONCRETE.

Ze względu na uwarunkowania terenu i kontynuację obecnej pierzei konieczne było zaprojektowanie przekrycia dachowego w formie łukowej. Ze względu na planowaną funkcję obiektu należało zminimalizować ilość podpór na poziomie 0 i +1. W związku z czym zdecydowano się na zaprojektowanie konstrukcji dachu w postaci łukowych dźwigarów z drewna klejonego GL28h o dwóch rozpiętościach 16.50m i 22.50m. Dźwigary dachowe zostały oparte przegubowo na belkach żelbetowych. Do wymiarowania elementów z drewna klejonego użyto modułu RF-TIMBER Pro.

Ze względu na ekspozycję obiektu, od strony południowej zaprojektowano fasadę szklaną. Jako element nośny zaprojektowano słupki stalowe. Zwieńczeniem konstrukcji dachu w płaszczyźnie fasady szklanej jest belka żelbetowa, o dwóch promieniach krzywizny (pionowym i poziomym), do której zostały dodatkowo podwieszone słupki stalowe elewacji. Belka żelbetowa została zamodelowana za pomocą pojedynczych, odcinkowych belek żelbetowych, a zwymiarowana za pomocą modułu RF-Concrete Members jako zbiór prętów, a słupki stalowe elewacji za pomocą modułu RF-Steel Members.

Dla obiektu o zróżnicowanych materiałach konstrukcyjnych (stal, żelbet, drewno klejone) wykonanie obliczeń w pakiecie RFEM usprawniło pracę nad analizą statyczną. Zmiany w konstrukcji obiektu, obciążeń są przeprowadzane w jednym miejscu co znacznie przyspieszyło pracę.

Lokalizacja projektu

Białka Tatrzańska, Polska

Słowa kluczowe

konstrukcja betonowa RF-CONCRETE RF-TIMBER Pro

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 837x
  • Zaktualizowane 23. listopada 2020

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM | Informacje ogólne

Szkolenie online 29. stycznia 2021 8:30 - 12:30 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 3. lutego 2021 13:00 - 16:00 EST

Online Training | Polish

Eurokod 3 | Wymiarowanie stali zgodnie z PN-EN 1993-1-1

Szkolenie online 11. lutego 2021 9:30 - 13:30 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM | STEEL | USA

Szkolenie online 16. lutego 2021 9:00 - 12:00 EST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 19. lutego 2021 8:30 - 12:30 CET

Online Training | Polish

Bezpłatne szkolenie online RFEM | Podstawowe

Szkolenie online 4. marca 2021 9:30 - 13:30 CET

Online Training | Polish

Eurokod 2 | Wymiarowanie betonu zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Szkolenie online 11. marca 2021 9:30 - 13:30 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z EN 1995-1-1

Szkolenie online 17. marca 2021 8:30 - 12:30 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe Zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 18. marca 2021 8:30 - 12:30 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Informacje ogólne

Szkolenie online 23. kwietnia 2021 8:30 - 12:30

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe Zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 6. maja 2021 8:30 - 12:30

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 11. maja 2021 8:30 - 12:30

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane Zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 20. maja 2021 8:30 - 12:30

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 CET

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD