Rozšíření a přestavba komplexu „Terma Bania“ v obci Białka Tatrzańska, Polsko

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Při návrhu tohoto projektu se uplatnila technologie BIM. Výměna dokumentace probíhala prostřednictvím souborů IFC. Model objektu byl nejdříve vytvořen v programu REVIT a následně exportován do programu RFEM, v němž byla zadána zatížení a proveden kompletní statický výpočet a posouzení.

Statický výpočet GSBK
Krakov, Polsko
gsbk.pl
Architektonický návrh ETC Architekci
www.etca.com.pl
Investor Akvapark „Terma Bania“
www.termabania.pl

Model

Konstrukce

Komplex stávajícího akvaparku byl při přestavbě rozšířen o rekreační a stravovací zařízení. Budova byla navržena jako železobetonová monolitická desková konstrukce se sloupy. Vzdálenost mezi podpěrnými sloupy v podzemí činí 6 m x 7,5 m, zatímco nad zemí odpovídá rozpětí střešního nosníku. Boční tuhost objektu zajišťují dvě schodiště a výtahové šachty. Železobetonové prvky byly navrženy v přídavných modulech RF-CONCRETE programu RFEM.

S ohledem na terénní podmínky a také v návaznosti na stávající budovu byla zvolena oblouková střecha. Cílem návrhu bylo rovněž minimalizovat počet podpor v přízemí a v suterénu. Střešní konstrukce se proto skládá z obloukových nosníků z lepeného lamelového dřeva GL28h s rozpětím buď 16,50m nebo 22,50m. Střešní nosníky jsou na koncích kloubově uloženy a jsou podepřeny železobetonovými nosníky. Pro posouzení prvků z lepeného lamelového dřeva byl zvolen přídavný modul RF-TIMBER Pro.

S ohledem na požadavky, které byly kladeny na vzhled budovy, byla na jižní straně navržena skleněná fasáda. Jako nosné prvky slouží ocelové sloupy. Střešní konstrukce je v rovině skleněné fasády zakončena železobetonovým nosníkem se dvěma poloměry zakřivení (svislým a vodorovným). Železobetonový nosník byl modelován jako řada jednosegmentových nosníků. Tato řada pak byla posouzena v přídavném modulu RF-Concrete Members jako sada prutů, zatímco ocelové sloupy fasády byly posouzeny v přídavném modulu RF-STEEL Members.

I když se budova skládá z různých materiálů (ocel, železobeton, lepené lamelové dřevo), analýzu a návrh bylo možné provést v jediném programu RFEM a jeho přídavných modulech. Program RFEM umožňoval provádět úpravy konstrukce i zatížení, což proces návrhu výrazně urychlilo.

Umístění projektu

Białka Tatrzańska, Polsko

Klíčová slova

Železobetonové konstrukce RF-CONCRETE RF-TIMBER Pro

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 4027x
  • Aktualizováno 5. února 2024

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. března 2024 9:00 - 11:30 CEST

Posouzení železobetonových desek v programu RFEM 6

Posouzení železobetonových desek v programu RFEM 6

Webinář 3. dubna 2024 13:00 - 14:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 8. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 15. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSTAB 8

CONCRETE 8

Přídavný modul

Lineární a nelineární analýza železobetonových prutů s koncepcí výztuže

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RSTAB 8

TIMBER Pro 8

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
2 150,00 EUR

RF-CONCRETE Columns 5

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
900,00 EUR