Przebudowa istniejącej wieży ciśnień na budynek biurowy

Obliczone w oprogramowaniu Dlubal Software

  • Projekt klienta

Projekt klienta

W 1936 roku w czeskim mieście Kladno-Rozdělov zbudowano wieżę ciśnień o pojemności 800 m3. Oryginalna oraz dobudowana później konstrukcja stalowa została wykorzystana jako nowy budynek administracyjny VKM a.s.

Obliczenia konstrukcyjne Inż. Pavel Korejčík
Inż. Dr Jan Mařík
Inż. Jan Seifert
KONSTAT s.r.o.

Model

Konstrukcja wieży ciśnień

Wieża ciśnień ma kształt cylindra o smukłym segmencie dolnym i nieco szerszej części górnej w miejscu, w którym wcześniej znajdował się zbiornik na wodę. Całkowita wysokość wieży ciśnień wynosi około 41 m, z czego 25 m przypada na szyb komunikacji pionowej. Pod zbiornikiem znajduje się dodatkowy strop, dzielące wewnętrzną przestrzeń wieży na dwie części. Pod wieżą znajduje się piwnica.

Konstrukcja nośna wieży składa się z kształtowników stalowych walcowanych na gorąco. Szyb konstrukcji składa się z ośmiu głównych słupów rozmieszczonych na planie regularnego ośmiokąta o średnicy 10,4 m. Słupy zaopatrzone są w układ stężeń poprzecznych. W środku znajdują się stalowe schody z podestami głównymi i pośrednimi.

Górna część stalowej wieży składa się z ośmiu głównych słupów rozmieszczonych po obwodzie regularnego ośmiokąta o średnicy 11,9 m. Również te elementy wyposażono w stężenia krzyżowe. Ponadto konstrukcja stalowa obejmuje pomocnicze belki stropowe, dach oraz okna. Zbiornik na wodę został umieszczony w przestrzeni między słupami głównymi.

Opis przebudowy

Zachowano osiem głównych stalowych słupów wraz z stężeniami pośrednimi od poziomu podłoża aż do czwartego piętra. Wszystkie istniejące elementy stalowe od czwartego piętra wzwyż zostały usunięte.

Nad istniejącymi słupami dobudowano nowe słupy od poziomu czwartego piętra do poziomu dachu. Pomiędzy czwartym a piątym piętrem słupy są wychylone od środka na zewnątrz, podczas gdy od poziomu piątego piętra do poziomu dachu są już zorientowane w pionie.

Uzupełnieniem pozostałej części nienaruszonej konstrukcji jest ciąg komunikacyjny w przestrzeni szybu, składający się z ośmiu słupów połączonych stężeniami poziomymi i ukośnymi. Ciąg komunikacyjny ma prostokątny rzut (5,26 x 2,78 m) i biegnie od piwnicy aż do 6. piętra (platforma widokowa).

Wewnątrz szybu wieży powstały dwie nowe pełne kondygnacje (2 i 3 piętro). Nad szybem, w rejonie zbiornika dawnego budynku dobudowano dwie pełne kondygnacje (4 i 5) oraz jedną częściową (6 piętro).

Stropy od poziomu drugiego piętra wzwyż pełnią rolę elementów usztywniających przytwierdzonych do rdzenia oraz słupów głównych. Poszczególne kondygnacje mają kształt koła o średnicy 11 m w obrębie szybu oraz średnicy 14,5 m w obrębie kondygnacji dawnego zbiornika.

Na ostatnim, szóstym piętrze znajdują się duże panoramiczne okna, przekryte stożkowym dachem ze świetlikiem. Konstrukcja nośna dachu i świetlika składają się z rozmieszczonych promieniowo krokwi oraz stalowych belek obwodowych.

Lokalizacja projektu

U Vodojemu, Kladno-Rozdělov

Słowa kluczowe

Wieża ciśnień Rekonstrukcja

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 522x
  • Zaktualizowane 17. marca 2021

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 1

Szkolenie online 13. kwietnia 2021 14:00 - 16:30 CEST

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 21. kwietnia 2021 13:00 - 16:00 CDT

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Informacje ogólne

Szkolenie online 23. kwietnia 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Polish

Eurokod 5 | Wymiarowanie konstrukcji drewnianych zgodnie z PN EN 1995-1-1

Szkolenie online 29. kwietnia 2021 9:30 - 13:30 CEST

RFEM | Drewno | USA

Szkolenie online 5. maja 2021 13:00 - 16:00 CDT

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe Zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 6. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 12. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Polish

Bezpłatne szkolenie online RFEM | Podstawowe

Szkolenie online 13. maja 2021 9:30 - 13:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 2

Szkolenie online 17. maja 2021 14:00 - 16:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane Zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 20. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Dynamika konstrukcji i projektowanie sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 2. czerwca 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Polish

Eurokod 2 | Wymiarowanie betonu zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Szkolenie online 10. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 3

Szkolenie online 15. czerwca 2021 14:00 - 16:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Informacje ogólne | USA

Szkolenie online 17. czerwca 2021 9:00 - 13:00 CDT

Online Training | Polish

RFEM | Dynamika konstrukcji i analiza sejsmiczna zgodnie z EC 8

Szkolenie online 24. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 CDT

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów ADM 2020 w RFEM

Webinar 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 CDT

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 CET

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD