Úprava stávajícího vodojemu na kancelářskou budovu

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Řešený objekt představuje věžový vodojem v Kladně-Rozdělově, který měl objem 800m3 a byl postaven v roce 1936. Obsahem projektu byl návrh a posouzení stávající a nové nosné ocelové konstrukce pro nový způsob využívání jako reprezentativní a administrativní prostory VKM a.s.

Statický výpočet Ing. Pavel Korejčík
Ing. Jan Mařík, Ph.D.
Ing. Jan Seifert

Model

Konstrukce vodojemu

Vodojem má válcový tvar s užší spodní částí a širší horní častí, kde se nacházela nádrž. Celková výška vodojemu je cca 41m, z čehož dřík je vysoký cca 25m. Pod nádrží je provedeno pomocné podlaží rozdělující po výšce vnitřní prostor vodojemu na dvě části. Objekt je částečně podsklepen.

Nosnou konstrukci vodojemu tvoří ocelová konstrukce z válcovaných profilů. Ocelová konstrukce dříku se skládá z osmi hlavních sloupů uspořádaných do pravidelného osmiúhelníku o průměru cca 10,4m a z diagonálního zavětrování provedené po obvodu mezi sloupy. V prostoru mezi dříky se dále nachází ocelové schodiště s podestami a mezipodestami.

Ocelová konstrukce horní části vodojemu se skládá z osmi hlavních sloupů uspořádaných do pravidelného osmiúhelníku o průměru cca 11,9m doplněná diagonálním ztužením. Dále ocelovou konstrukci tvoří nosníky pomocného podlaží, střechy a oken. V prostoru mezi sloupy byla umístěna ocelová nádrž.

Popis rekonstrukce

Ze stávající nosné ocelové konstrukce bylo zachováno osm hlavních sloupů včetně jejich mezilehlého diagonálního ztužení v prostoru dříku objektu od přízemí až po úroveň 4NP, všechny stávající ocelové prvky od 4NP výše byly odstraněny.

Na stávající sloupy navazují v 4NP sloupy nové, které budou probíhat až pod střechu objektu. V prostoru 4NP až 5NP jsou sloupy vyhnuty směrem ven z objektu, od 5NP až pod střechu budou sloupy opět svislé.

Ponechanou stávající konstrukci doplňuje v prostoru dříku komunikační jádro, skládající se z osmi sloupů spojených příčlemi a diagonálním ztužením. Půdorysně tvoří komunikační jádro obdélník o rozměrech 5,26x2,78m, začíná v suterénu a končí pod vodorovnou konstrukcí 6NP (vyhlídková plošina).

Uvnitř v prostoru dříku jsou vytvořeny dvě nová plná podlaží (2NP a 3NP). Nad dříkem v hlavě objektu jsou dvě plná podlaží (4NP a 5NP) a jedno částečné vnitřní ustupující podlaží (6NP).

Vodorovné konstrukce od 2NP výše tvoří systém obousměrně pnutých nosníků, které působící jako tuhý rošt, jenž je vykonzolován z jádra a z hlavních sloupů. Jednotlivá podlaží mají kruhový tvar, podlaží v dříku mají průměr cca 11m, podlaží v hlavě objektu pak průměr cca 14,5m.

V prostoru 6NP je vytvořen ustupující parapet s panoramatickým oknem a prostor je zastřešen kuželovou střechou s lucernou. Nosnou konstrukci střechy a lucerny tvoří rotačně paprsčité krokve doplněné kruhovými obvodovými prstenci.

Umístění projektu

U Vodojemu, Kladno-Rozdělov

Klíčová slova

Vodojem Rekonstrukce

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 3950x
  • Aktualizováno 29. října 2021

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty metodou konečných prvků (MKP) rovinných a prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin, prutů (nosníků), těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 550,00 EUR