2785x
001198
DlubalSoftware
2021-02-25

Most kolejowy Fanggraben w Biebesheim am Rhein, Niemcy

Most kolejowy nad rzeką Fanggraben jest częścią nowego zakładu produkcyjnego w Biebesheim am Rhein.

Zakład produkujący podkłady kolejowe potrzebował dostępu do magazynu bocznic kolejowych, mieszczącego się po drugiej stronie rzeki Fanggraben. Nowy most kolejowy rozciąga się nad rzeką pod kątem 56,7 °.

Ze względu na bardzo małą odległość pomiędzy górną krawędzią szyny a taflą wody w rzece, wysokość konstrukcyjna obiektu musiała być minimalna. Wybrano konstrukcję stalowego mostu korytowego z pomostem wykonanym z grubej blachy, bez poprzecznic.

Wymiary mostu to 12,8 m długości całkowitej, 11,3 m rozpiętości między podporami oraz 4,9 m szerokości w świetle dźwigarów. Do analizy i zwymiarowania konstrukcji biuro inżynierskie Schröder + Raue z Zwickau wykorzystało program RFEM.


Miejsce 64584 Biebesheim am Rhein
Polska


Specyfikacja projektu

Czy mają Państwo jakieś pytania?