Ulepszona dokumentacja wymiarowania ścinania

Wskazówki i porady

Przy obciążeniu równomiernie rozłożonym wg EN 1992‑1‑1 (Eurokod 2) przekrój wymiarowany z uwagi na zbrojenie ścinane może być przyjęty w odległości d od krawędzi podpory. Z tego powodu siła tnąca jest zredukowana do wartości VEd,red. Dla analizy maksymalnej nośności na ścinanie VRd,max, wykorzystywana jest całkowita siła tnąca.

Aby uzyskać pełną dokumentację na temat zastosowanych sił tnących, całkowita siła tnąca VEd podobnie jak zredukowana siła tnąca VEd,red są przedstawione numerycznie i graficznie.

Ponadto, wykorzystanie nośności na ścinanie przekroju zbrojonego zostało dodane w oknie 3.3 modułu. Następujące relacje zostały zaprezentowane poniżej:

  • VEd,red / VRd,c
  • VEd,red / VRd,s
  • VEd / VRd,max
gdzie
  • VEd = Całkowita siła tnąca
  • VEd,red = Zredukowana siła tnąca
  • VRd,c = Nośność na ścinanie bez zbrojenia na ścinanie
  • VRd,s = Nośność na ścinanie ze zbrojeniem na ścinanie
  • VRd,max = Max. nośność siły tnącej krzyżulca betonowego

Możemy również wyświetlić graficznie wskaźniki wykorzystania jako wyniki wykresu i dołączyć je do dokumentacji.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD