Vylepšená dokumentace posouzení smyku v CONCRETE a RF-CONCRETE Members

Tipy & triky

Při konstantním spojitém zatížení je možné podle EN 1992‑1‑1 (Eurokód 2) zadat návrhový řez pro smykovou výztuž ve vzdálenosti d od přední hrany podpory.

Přitom se redukuje použitá posouvající síla pro smykovou výztuž na VEd,red. Pro posouzení maximální přenesené tlakové síly v betonu VRd,max je ale použita úplná posouvající síla.

Aby byla možná úplná dokumentace použitých smykových sil, jsou nyní vypsány numericky a graficky zobrazeny úplné posouvající síly VEd i redukované posouvající síly VEd,red.

Dále bylo doplněno využití smykové únosnosti vyztuženého průřezu v okně 3.3. Jsou zde uvedeny následující poměry:

  • VEd,red / VRd,c
  • VEd,red / VRd,s
  • VEd / VRd,max

  • VEd = účinek posouvajících sil
  • VEd,red = redukovaný účinek posouvajících sil
  • VRd,c = únosnost posouvajících sil bez smykové výztuže
  • VRd,s = únosnost posouvajících sil se smykovou výztuží
  • VRd,max = maximální únosnost posouvajících sil tlakové diagonály betonu

Výše uvedené stupně využití jsou také zobrazitelné jako grafické výsledkové průběhy a mohou být zařazeny do dokumentace.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD