Ocena i dokumentacja wyników analizy połączeń stalowych w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Zaletą modułu dodatkowego RFEM 6 Steel Joints jest możliwość analizy połączeń stalowych przy użyciu modelu MES, dla którego modelowanie przebiega w pełni automatycznie w tle. Elementy składowe złącza stalowego, które kontrolują modelowanie, można wprowadzić, definiując je ręcznie lub korzystając z dostępnych szablonów w bibliotece. Ta ostatnia metoda została opisana w poprzednim artykule z Bazy wiedzy zatytułowanym „Definiowanie komponentów połączenia stalowego przy użyciu biblioteki”. Definiowanie parametrów do wymiarowania połączeń stalowych jest tematem artykułu w bazie wiedzy „Projektowanie połączeń stalowych w RFEM 6”.

Ponieważ połączenie stalowe i związane z nim parametry zostały zdefiniowane zgodnie z powyższymi artykułami, można uruchomić obliczenia poprzez naciśnięcie przycisku „Pokaż wyniki” w tabeli Połączeń stalowych lub poprzez opcję „Wymiarowanie połączeń stalowych” na pasku narzędzi, pokazano na rys. 1.

Wyniki analizy naprężenie-odkształcenie

Po zakończeniu obliczeń wyniki są dostępne w oknie roboczym programu RFEM oraz w tabeli Wymiarowanie połączeń stalowych. Rysunek 2 przedstawia wyniki analizy naprężenie-odkształcenie, które można wyświetlić jako współczynniki obliczeniowe według obciążenia, połączenia, węzła lub komponentu. Szczegółowe informacje na temat kontroli projektu można wyświetlić za pomocą ikony Szczegóły kontroli projektu, pokazanej na tym samym rysunku.

Przykład szczegółów kontroli obliczeń pokazano na rys. 3. Szczegółowe wyniki zawierają nie tylko wzory, ale także odniesienia do norm, dzięki czemu można dokładnie prześledzić przebieg procesu projektowania i szczegółowo zapoznać się z przeprowadzonymi weryfikacjami. Te wzory kontroli obliczeń i odniesienia do norm można wyeksportować bezpośrednio do protokołu za pomocą ikony „Drukuj grafikę do protokołu”, widocznej na rysunku.

Następnie można wyświetlić wyniki dla połączenia stalowego, klikając odpowiednią ikonę „Wyniki dla połączenia stalowego” w oknie Szczegóły kontroli konstrukcji (pokazane na rys. 3) lub za pomocą tej samej ikony w tabeli obliczeniowej połączenia stalowego. Gdy wyniki są dostępne, jak pokazano na Rysunku 4, można je filtrować według odpowiednich komponentów; oznacza to, że można wyświetlić tylko wyniki dla interesujących nas komponentów. Jest to możliwe w sekcji „Do wyświetlenia” tego okna.

Wyniki analizy stateczności

Jeżeli w parametrach obliczeniowych konfiguracji nośnej wybrana jest analiza wyboczeniowa, można również sprawdzić, czy uszkodzenie stateczności jest istotne dla komponentów połączenia (co wymaga rozszerzenia Stabilność konstrukcji dla programu RFEM 6/RSTAB 9).

W związku z tym współczynnik obciążenia krytycznego dla wszystkich analizowanych kombinacji obciążeń i wybranej liczby postaci drgań jest obliczany dla modelu połączenia i podany w tabeli Wymiarowanie połączeń stalowych (rys. 5). Najmniejszy współczynnik obciążenia krytycznego jest porównywany z wartością graniczną 15 z normy EN 1993-1-1 [1] lub z wartością zdefiniowaną przez użytkownika. Definicje tych ustawień można znaleźć na rysunku 7 w artykule z bazy wiedzy „Wymiarowanie połączeń stalowych w programie RFEM 6”.

Odpowiednie kształty trybu można wyświetlić graficznie za pomocą opcji „Wyniki dla połączenia stalowego”, jak pokazano na rysunku 6. Należy podkreślić, że na potrzeby analizy stateczności brany jest pod uwagę dostosowany model powierzchni, który umożliwia rozpoznanie lokalnych kształtów wyboczenia. Dlatego model analizy (wraz z wynikami) można zapisać również jako osobny plik modelu, klikając ikonę „Zapisz model jako” widoczną na rysunku. Model ten pokazano na rysunku 7.

Dokumentowanie danych wejściowych i wyników

Wszystkie dane wejściowe i wyniki uzyskane do analizy połączeń stalowych w programie RFEM 6 można udokumentować w wielojęzycznym raporcie. Zakres wydruku można dostosować za pomocą kryteriów filtrowania, dzięki czemu można uwzględnić elementy związane z wymiarowaniem złącza stalowego, jak pokazano na rys. 8. W ten sposób wszystkie dane dotyczące prętów i ich właściwości oraz wyniki obliczeń i analizy można udokumentować w raporcie (rys. 9).

W protokole można również uwzględnić szczegółowe informacje kontrolne, jak pokazano na rysunku 3. Dodatkowo można wyeksportować grafikę okna roboczego z wynikami bezpośrednio do protokołu poprzez "Plik → Drukuj grafikę do protokołu" (rys. 10).

Zawartość obrazu można również wybrać poprzez wybór okna w grafice przy użyciu funkcji "Zdefiniuj obszar w grafice". Następnie można dostosować te wydruki graficzne pod względem jakości, rozmiaru, ustawień wyświetlania itp. Jeśli chcesz wydrukować wiele grafik związanych z połączeniami stalowymi, jest to również możliwe za pomocą funkcji "Wydruk wielokrotny" w programie RFEM 6.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Połączenia stalowe Wyniki Konstrukcja Raport Sprawdzenie stateczności Wyboczenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa

Literatura

[1]   EN 1993-1-1:2005: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau. CEN, Brüssel, Mai 2005.

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 1767x
  • Zaktualizowane 20. listopada 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RFEM 6
Połączenia stalowe w konstrukcji ramy

Połączenia

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe w programie RFEM można analizować połączenia stalowe przy użyciu MES.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR