Wymiarowanie połączeń stalowych w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

W programie RFEM 6 połączenia stalowe definiuje się jako układ elementów. W nowym rozszerzeniu Połączenia stalowe dostępne są podstawowe komponenty do uniwersalnego zastosowania (blachy, spoiny, płaszczyzny pomocnicze). Metody definiowania połączeń opisano w dwóch poprzednich artykułach w Bazie informacji: „Nowe podejście do wymiarowania połączeń stalowych w programie RFEM 6” oraz „Definiowanie elementów połączenia stalowego przy użyciu biblioteki” .

Zaletą rozszerzenia Połączenia stalowe dla RFEM jest możliwość analizowania stalowych połączeń przy użyciu modelu MES, dla którego modelowanie przebiega w pełni automatycznie w tle. W rzeczywistości jest on kontrolowany przez użytkownika poprzez wprowadzanie elementów w prosty i znany sposób, jak pokazano na rysunku 1 i opisano bardziej szczegółowo we wspomnianych artykułach.

W sensie obliczeniowym, kontrola elementów składowych połączenia przeprowadzana jest w oparciu o obciążenia wyznaczone na globalnym modelu MES. W obliczeniach uwzględniane są wszystkie siły wewnętrzne (N , Vy , Vz , My , Mz i Mt ); oznacza to, że nie ma ograniczeń co do obciążenia powierzchniowego. Ponadto do modelu ES we wszystkich wybranych węzłach automatycznie przenoszone jest obciążenie wszystkich kombinacji obciążeń.

Przed ustawieniem parametrów do obliczeń, ważne jest, aby aktywować konkretną sytuację obliczeniową dla rozszerzenia Połączenia stalowe. Rysunek 2 pokazuje, w jaki sposób aktywować sytuację obliczeniową stanu granicznego nośności dla tego rozszerzenia. Jak pokazano na rysunku, można to zrobić w zakładce Sytuacje obliczeniowe w oknie dialogowym Przypadki i kombinacje obciążeń. W zakładce Przegląd w tym samym oknie można wyświetlić kombinacje obciążeń przypisane do sytuacji obliczeniowej (rysunek 3).

Jeżeli dla konkretnej kombinacji obciążeń ma zostać uwzględniona sytuacja obliczeniowa (na przykład ta, w której występują największe siły wewnętrzne), należy wybrać kombinację, która ma być zastosowana do danych wejściowych w tabeli Wymiarowanie połączeń stalowych, jak pokazano na rysunkach 4 i 5.

Następnie konfigurację obliczeniową dla SGN można zdefiniować w zakładce Konfiguracje obliczeniowe w oknie dialogowym Połączenie stalowe, które jest dostępne poprzez nawigator, w tabeli lub poprzez dwukrotne kliknięcie samego połączenia stalowego (w przypadku, gdy połączenie to jest już dostępne w oknie roboczym programu RFEM). Można utworzyć nową konfigurację, edytować istniejącą lub wybrać  konfigurację SGN z grafiki (Rysunek 6).

W oknie dialogowym Konfiguracja stanu granicznego nośności, pokazanym na rysunku 6, należy najpierw określić, czy ma zostać przeprowadzona analiza wyboczeniowa. W przypadku zaznaczenia pola wyboru zakładka Wyboczenie również będzie dostępna. Parametry obliczeniowe, takie jak częściowe współczynniki bezpieczeństwa i graniczne odkształcenia plastyczne, są automatycznie dopasowywane zgodnie z normą wybraną dla rozszerzenia w Danych podstawowych modelu, ale można je także dostosować. Można też zdefiniować inne parametry obliczeniowe w zakresie analizy (tzn. typ analizy, liczbę iteracji i przyrostów obciążenia), modelowania (tzn. współczynnik długości pręta) i siatki (tzn. parametry ogólne, takie jak rozmiar elementu, a także określone parametry dla prętów łączących i elementów połączenia).

Na potrzeby analizy wyboczeniowej można zdefiniować najmniejszą liczbę wartości własnych, które należy uwzględnić, jak pokazano na rysunku 7. Współczynnik obciążenia granicznego dla kontroli obliczeń jest ustawiony na 15 zgodnie z Eurokodem 3 [1], ale można go zdefiniować ręcznie.

Po zdefiniowaniu połączenia stalowego i związanych z nim parametrów obliczeniowych można uruchomić obliczenia, klikając przycisk „Pokaż wyniki” w tabeli Połączenia stalowe lub korzystając z opcji „Wymiarowanie połączeń stalowych” na pasku narzędzi, jak pokazano na rysunku 8. Ocena wyników i ich dokumentacja zostanie omówiona w kolejnym artykule w Bazie informacji.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Połączenia stalowe Parametry obliczeniowe

Literatura

[1]  

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 732x
  • Zaktualizowane 27. maja 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 29. lipca 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne | USA

Szkolenie online 11. sierpnia 2022 12:00 - 16:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 12. sierpnia 2022 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 8. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 21. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 7. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 14. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Symulacja wiatru CFD z RWIND 2

Symulacja wiatru CFD z RWIND 2

Webinar 29. czerwca 2022 14:00 - 15:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. czerwca 2022 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 dla studentów | USA

Szkolenie online 8. czerwca 2022 13:00 - 16:00 EDT

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Form-Finding i wymiarowanie membran w RFEM 6

Webinar 2. czerwca 2022 12:00 - 13:30 CEST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów.
Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD
RFEM 6
Połączenia stalowe w konstrukcji ramy

Steel Joints for RFEM 6

Połączenia

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe w programie RFEM można analizować połączenia stalowe przy użyciu MES.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD