Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Mam system mechaniczny, który zachowuje się nieliniowo i chcę go zbadać za pomocą bezpośredniej integracji kroku czasu (w dziedzinie czasu / dynamiki). Jaką metodę wybrać?

Odpowiedź

W RFEM 5 lub RF-DYNAM Pro - nieliniowej historii czasu dostępne są dwie różne metody dla nieliniowych, dynamicznych analiz (zwanych również „rozwiązaniami” w następujących przypadkach): jawna metoda różnic centralnych i ukryta metoda NEWMARK średniego przyspieszenia (γ = ½ i β = ¼).

W przypadku systemów liniowych, w większości przypadków preferowany byłby solver ukryty, ponieważ jest on koniecznie stabilny numerycznie, niezależnie od tego, która długość kroku jest wybrana. Oczywiście, stwierdzenie to należy umieścić w perspektywie, aby można było oczekiwać znacznych niedokładności rozwiązania, jeśli kroki czasowe są zbyt grube. Wyraźny solver jest tylko warunkowo stabilny w liniowym, staje się stabilny, jeśli wybrany krok czasu jest mniejszy niż pewien krytyczny krok czasu:

$ trójkąt t qq trójkąt t_ {cr} = frak {T_n} p $

W tym równaniu T n reprezentuje najmniejszy naturalny okres drgań sieci FE, co prowadzi do następującego stwierdzenia: Im drobniejsza siatka FE, tym mniejszy powinien być wybrany krok czasu, aby zapewnić stabilność numeryczną.

Czas obliczania pojedynczego kroku jednoznacznego solwera jest bardzo krótki, ale niezliczone, bardzo dobre kroki czasowe mogą być po prostu konieczne, aby w ogóle uzyskać wynik. Dlatego zwykle preferowany jest niejawny solver NEWMARK dla obciążeń dynamicznych, które działają przez dłuższy okres czasu. Wyraźny solver jest preferowany, jeśli i tak musisz wybrać bardzo dobre kroki czasu, aby uzyskać użyteczny (zbieżny) wynik. Tak jest na przykład w przypadku bardzo krótkiego działania i szybko zmieniających się obciążeń, takich jak obciążenia uderzeniowe lub wybuchowe.

W nieliniowej, obie metody są „tylko” stabilne numerycznie i nadal jest prawdą, że ukryty solver NEWMARK jest w większości przypadków bardziej stabilny niż metoda różnic centralnych. Dlatego w nieliniowym, zasadniczo taki sam jak w przypadku systemów liniowych. W przypadku obciążeń przejściowych, krótkotrwałych, wyraźny solver jest preferowany w zdecydowanej większości, ale w innych przypadkach solver NEWMARK średniego przyspieszenia.

Słowa kluczowe

Analiza dynamiczna Nieliniowość Metoda Newmark Metoda różnic centralnych

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD