Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Mám mechanický systém, který se chová nelineárně a chci ho studovat pomocí přímé integrace časových kroků (v časové oblasti / dynamice). Kterou metodu bych měl zvolit?

Odpověď

V RFEM 5 nebo RF-DYNAM Pro - nelineární časová historie, existují pro nelineární dynamické analýzy dvě různé metody (dále nazývané "řešitelé"): explicitní centrální diferenční metoda a implicitní metoda NEWMARK středního zrychlení (γ = ½ a β = ¼).

V případě lineárních systémů by ve většině případů byl upřednostňován implicitní řešitel, protože je nezbytně stabilní numericky, bez ohledu na to, která délka časového kroku je zvolena. Toto tvrzení musí být pochopitelně vyloženo na pozadí, neboť lze očekávat značné nepřesnosti řešení, pokud jsou časové kroky příliš hrubé. Explicitní řešitel je v lineární pouze podmíněně stabilní, stane se stabilní, pokud zvolený časový krok je menší než určitý kritický časový krok:

$ trojúhelník tq trojúhelník t_ {cr} = frac {T_n} pi $

V této rovnici Tn představuje nejmenší přirozenou periodu kmitání sítě FE, což vede k následujícímu tvrzení: Čím jemnější je síť FE, tím menší by měl být zvolený časový krok, aby byla zajištěna numerická stabilita.

Čas výpočtu jednorázového kroku explicitní řešitele je velmi krátký, ale nesčetný, velmi jemné časové kroky mohou být jednoduše nezbytné pro dosažení výsledku vůbec. Proto je obvykle upřednostňován implicitní řešitel NEWMARK pro dynamická zatížení, která pracují po delší časové období. Explicitní řešitel je vhodnější, pokud musíte zvolit velmi jemné časové kroky, abyste získali použitelný (konvergující) výsledek. Tak tomu je například v případě velmi krátce působících a rychle se měnících zátěží, jako je zatížení nárazem nebo výbuchem.

V nelineární soustavě jsou obě metody "pouze" numericky stabilní a stále platí, že implicitní řešitel NEWMARK je ve většině případů stabilnější než metoda centrální diference. Proto v nelineární, v podstatě stejné jako u lineárních systémů. V případě přechodných krátkodobých zátěží má být upřednostňován explicitní řešitel v převážné většině, ale v jiných případech řešící řešení NEWMARK středního zrychlení.

Klíčová slova

Dynamická analýza Nelinearita Metoda Newmark Metoda centrálního rozdílu

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD