Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Ile podziałów musi posiadać pręt dla obliczeń w RFEM?

Odpowiedź

Nie ma możliwości udzielenia ogólnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od układu konstrukcyjnego. W programie RFEM należy uwzględnić kilka obszarów.

1. Podział pręta dla tabel wyników
Podział pręta dla wartości wyników można utworzyć poprzez "Wstawić" → "Dane modelu" → "Podziały pręta". Podział ten zapewnia, że na przykład w tabelach wyników programu RFEM mogą być wyświetlane także siły wewnętrzne prętów w punktach pośrednich. Graficzny sposób wyświetlania wyników pozostaje niezmieniony.


2. Odcinki pręta
Podziały graficznego wykresu wyników oraz określanie wartości ekstremalnej można wyświetlać i kontrolować w ustawieniach siatki ES (patrz Rysunek 01).

W przypadku kabli, fundamentów oraz prętów o zmiennym przekroju lub posiadających własności plastyczne można określić liczbę podziałów wewnętrznych. Powodują one rzeczywisty podział pręta za pomocą węzłów pośrednich. Ustawienie to nie jest uwzględniane, jeżeli pręt jest umieszczony na linii granicznej powierzchni lub zastosowano zagęszczenie siatki ES dla linii definicji.

Opcja Aktywować podziały wewn. prętów dla analizy dużych deformacji lub analizy postkrytycznej umożliwia również dzielenie belek za pomocą węzłów pośrednich w przypadku obliczeń według analizy dużych deformacji, w celu ich  uwzględnienia z większą dokładnością.  Liczba podziałów pręta jest określona w polu powyżej.

W przypadku zaznaczenia opcji Aktywować podział również dla prętów prostych niezintegrowanych z powierzchnią węzły ES zostaną wygenerowane na wszystkich wolnych prętach i uwzględnione w obliczeniach według liniowej analizy statycznej lub analizy drugiego rzędu. Długość elementów skończonych jest określana przez globalny rozmiar siatki lFE, zdefiniowany w sekcji okna dialogowego Ogólne, lub wprowadzana ręcznie.

Możliwość zastosowania podziału dla prętów z leżącymi na nich węzłami tworzy węzły ES w tych miejscach pręta, w których leżą węzły końcowe innych prętów, bez żadnego połączenia między tymi prętami.

Słowa kluczowe

Odcinek pręta Rozkład sił wewnętrznych Pręt siatki ES

Do pobrania

Linki

Kontakt

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD