Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Kolik dělení musí mít prut pro výpočet v programu RFEM, aby bylo možné dosáhnout přesných výsledků?

Odpověď

Na tuto otázku nelze dát obecnou odpověď, protože závisí na konstrukčním systému. V programu RFEM je třeba zohlednit několik oblastí.

1. Dělení prutů pro výsledkové tabulky
Dělení prutu pro výsledné hodnoty lze vytvořit pomocí "Vložit" → "Údaje o modelu" → "Dělení prutů". Tímto dělením zajistíme, že vnitřní síly prutů lze zobrazit také například v mezilehlých bodech v tabulkách výsledků programu RFEM. Grafické zobrazení výsledků zůstane beze změny.


 2. Dělení prutu
Rozdělení pro grafické zobrazení výsledků a stanovení extrémní hodnoty lze zobrazit a ovládat v nastavení sítě konečných prvků (viz Obrázek 01).

U lanových prutů, prutů s pružným podložím , s náběhy nebo plastickými vlastnostmi lze stanovit v této sekci interní dělení. Prut pak bude skutečně rozdělen na požadovaný počet částí mezilehlými uzly. Pokud je však prut umístěn na hraniční linii některé plochy nebo bylo pro zadávací linii definováno zahuštění sítě KP, nemá toto zadání žádný vliv.

Pomocí volby Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací nebo postkritickou analýzu lze v případě výpočtu podle teorie III. řádu rozdělit pro větší přesnost mezilehlými uzly také nosníky. Počet dílů prutu se převezme ze zadání ve vstupním políčku výše.

Pokud použijeme dělení i na přímé pruty, které nejsou integrovány do ploch, vygenerují se na všech volných prutech uzly sítě konečných prvků a zohlední se při výpočtu podle lineární statiky a analýzy druhého řádu. Délka KP se určuje buď globální cílovou délkou lFE v sekci Obecné, nebo se zadává ručně.

Volba dělení pro pruty s na nich ležícími uzly vytvoří uzly sítě KP na těch místech prutu, na nichž leží koncové uzly jiných prutů, aniž by mezi nimi existovalo spojení.

Klíčová slova

Dělení prutu Průběh vnitřních sil Prut ze sítě konečných prvků

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD