Wytrzymałość strefy wpływu spoiny dla aluminium

Pomocne pytania i odpowiedzi

  • Często zadawane pytania (FAQs)

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Jak uwzględnić wytrzymałość strefy wpływu spoiny dla aluminium?

Odpowiedź

Natężenia strefy zagrożonej spoinami podane w wartościach materiałowych nie są obecnie uwzględniane przez program. Projekt spoiny jest opracowywany i zostanie uwzględniony w przyszłości.

Poniżej znajdują się kroki, aby uwzględnić zredukowane wytrzymałości:

1) Aktywuj opcję Materiał zdefiniowany przez użytkownika (rys. 01)

2) W zakładce Wartości materiałów ponownie wprowadzić wytrzymałości stref wpływu spoiny w wartościach standardowych (zdjęcie 02)

3) Aby brać pod uwagę wytrzymałość stref, na które wpływ ma spoinę, należy je podzielić na mniejsze odcinki i przypisać odpowiednie materiały (rys. 03)

4) Aby podzielić pręty jako jeden ciągły pręt, należy wybrać wszystkie pręty i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby utworzyć zbiór prętów (Zdjęcie 04)

Słowa kluczowe

Połączenie aluminiowe spoina Wytrzymałość spoiny Strefa wpływu spoiny Materiał zdefiniowany przez użytkownika

Skomentuj...

Skomentuj...