Zadání mezilehlých podpor pro boční podepření prutů a sad prutů

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Podporové podmínky nosníku namáhaného ohybem mají zásadní význam pro jeho odolnost proti klopení. Pokud je například prostý nosník podepřen příčně ve středu pole, lze zabránit vybočení tlačeného pásu a vynutit si vlastní tvar s dvěma vlnami. Tímto dodatečným opatřením se významně zvyšuje kritický moment při klopení. V přídavných modulech pro posouzení prutů je možné ve vstupním okně "Mezilehlé podpory proti příčnému posunutí" zadat na prutu různé typy příčných podpor.

Rozdíly mezi uzlovou a příčnou mezilehlou podporou

Rozdíly mezi těmito dvěma variantami lze najít pouze v zadání. Obecně lze mezilehlou podporu zadat pouze mezi počátečním a koncovým bodem prutu. Prut proto není v tomto bodě nutné dělit a lze rychle zadat několik podobných mezilehlých podpor.

Uzlová podpora je vždy definována na uzlu. Prut je proto třeba v tomto bodě rozdělit, aby bylo možné definovat podporu. Účinek mezilehlé podpory ve směru y a uzlové podpory s podepřením uy je při výpočtu stejný.

V závislosti na přídavném modulu však uzlová podpora nabízí více možností pro zadání uživatelem než mezilehlá podpora. U většiny přídavných modulů se mezilehlá podpora používá jako vidlicové uložení s omezením příčného posunu a omezením zkroucení okolo podélné osy. V přídavných modulech RF-/STEEL EC3 a RF-/STEEL AISC je ovšem možné vybrat podpory boční na horní nebo dolní pásnici, proti příčnému vybočení a zkroucení (vidlicové) nebo uživatelsky definované.

Výběr možnosti zadání

V závislosti na typu posouzení může být vybrána určitá možnost zadání. V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 nejsou nabízeny uzlové podpory pro metodu náhradního prutu, protože okrajové podmínky jsou definovány vzpěrnými délkami. Lze tak použít pouze mezilehlou podporu. Pro posouzení podle obecné metody nebo pomocí RF-/STEEL Warping Torsion jsou k dispozici uzlové i mezilehlé podpory. Ty se pak použijí podle toho, zda je již uzel v hlavním modelu definován nebo ne. Některé přídavné moduly jako RF-/ALUMINIUM nabízejí volbu mezi prutovým zadáním s mezilehlými podporami nebo zadáním sadou prutů s uzlovými podporami.

Příklad

Prostý nosník je posouzen na klopení v modulu RF-STEEL EC3 metodou náhradního prutu s mezilehlou podporou uprostřed a výsledek porovnán s posouzením podle obecné metody s uzlovou podporou uprostřed.

Výsledkem je pro obě varianty zadání očekávaný vlastní tvar s dvěma vlnami.

Autor

Dipl.-Ing. Oliver Metzkes

Dipl.-Ing. Oliver Metzkes

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Pan Metzkes se podílí na vývoji v oblasti ocelových konstrukcí a zároveň poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Mezilehlá podpora Podpora Stabilizace Klopení Stabilita

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1830x
  • Aktualizováno 5. listopadu 2021

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 27. března 2023 - 29. března 2023

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 8. září 2022 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Analýza ocelových přípojů \n metodou MKP v programu RFEM 6

Analýza ocelových přípojů metodou MKP v programu RFEM 6

Webinář 22. června 2022 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 27. dubna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2022 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 10. února 2022 8:30 - 12:30 CET

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL BS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1: 2000 nebo britské přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Kodexu pro ocelové konstrukce 2011 (Buildings Department - Hongkong)

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800: 2007

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800: 2008

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1: 2011

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2011

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle amerických norem ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Stress analysis of steel members

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL AISC

Přídavný modul

Design of steel members according to the American standard ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL AS

Přídavný modul

Design of steel members according to the Australian standard AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL BS

Přídavný modul

Design of steel members according to the British standard BS 5950-1:2000 or British Annex BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL CSA

Přídavný modul

Design of steel members according to the Canadian standard CSA S16-09

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL GB

Přídavný modul

Design of steel members according to the Chinese standard GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL HK

Přídavný modul

Design of steel members according to Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL IS

Přídavný modul

Design of steel members according to the Indian standard IS 800:2007

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL NBR

Přídavný modul

Design of steel members according to the Brazilian standard ABNT NBR 8800:2008

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Design of steel members according to the Mexican standard NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL SANS

Přídavný modul

Design of steel members according to the South African standard SANS 10162-1:2011

Cena za první licenci
1 650,00 EUR