"Zjednodušené" posouzení kmitání pro EC 5 v RF-/TIMBER Pro

Tipy & triky

V RF‑/TIMBER Pro je nyní možné provádět i pro návrhy podle EN 1995‑1‑1 posouzení kmitání známé z DIN 1052. To uvádí, že při stálém a kvazi‑stálém zatížení nesmí průhyb na ideálním prostém nosníku přesáhnout mezní hodnotu (podle DIN 1052 6 mm). Pokud použijeme na obrázku uvedený vztah mezi vlastní frekvencí a průhybem pro prostý kloubově uložený nosník zatížený konstantním spojitým zatížením, tak z 6 mm nám vyjde minimální vlastní frekvece asi 7,2 Hz. Pokud zohledníme fakt, že ve většině národních příloh Eurokódu 5 se uvádí minimální vlastní frekvence 8,0 Hz, tak dostaneme pro výše popsaný systém maximální průhyb asi 5 mm. Pokud se statický systém liší od kloubového prostého nosníku (například spojitý nosník, konzola, vetknutí), musíme toto při omezení průhybu uvažovat.

Příklad:
Pokud provádíme posouzení kloubově uloženého nosníku se dvěma stejně dlouhými poli s maximálním povoleným průhybem 5 mm (DIN 1052 6 mm), není posouzení vlastní frekvence na straně bezpečnosti. V tomto příkladě je průhyb nosníku v obou polích 3 mm. Pokud toto srovnáme s mezním průhybem (EC 5 5 mm), bylo by posouzení vlastní frekvence splněno (10,2 Hz). Protože v tomto případě se však statický systém liší od prostého nosníku, platí zde jiný maximální dovolený průhyb, který může být spočten podle obrázku. Ten v tomto případě vychází asi 2 mm (což odpovídá 8 Hz). Skutečná první vlastní frekvence tohoto nosníku o dvou polích tak vychází f = 11,432 / odmocnina (3 mm) = 6,6 Hz, což leží pod minimální frekvencí 8 Hz požadovanou v EN 1995‑1‑1.

Pro úplnost je ještě třeba zmínit, že při posouzení kmitání stropů bytů jsou potřeba další posouzení (kritérium tuhosti, rychlost kmitů, zrychlení kmitů... (viz EN 1995‑1‑1 nebo Hamm/Richter 2010)).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD