"Zjednodušené" posouzení kmitání pro EC 5

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V RF‑/TIMBER Pro je nyní možné provádět i pro návrhy podle EN 1995‑1‑1 posouzení kmitání známé z DIN 1052. To uvádí, že při stálém a kvazi‑stálém zatížení nesmí průhyb na ideálním prostém nosníku přesáhnout mezní hodnotu (podle DIN 1052 6 mm). Pokud použijeme na obrázku uvedený vztah mezi vlastní frekvencí a průhybem pro prostý kloubově uložený nosník zatížený konstantním spojitým zatížením, tak z 6 mm nám vyjde minimální vlastní frekvece asi 7,2 Hz. Pokud zohledníme fakt, že ve většině národních příloh Eurokódu 5 se uvádí minimální vlastní frekvence 8,0 Hz, tak dostaneme pro výše popsaný systém maximální průhyb asi 5 mm. Pokud se statický systém liší od kloubového prostého nosníku (například spojitý nosník, konzola, vetknutí), musíme toto při omezení průhybu uvažovat.

Příklad:
Pokud se zkoumá kloubově uložený nosník o dvou polích se stejnou délkou pole a s maximálním přípustným průhybem 5 mm (6 mm v případě DIN 1052), pak není vlastní frekvence na bezpečné straně. V tomto příkladu je průhyb nosníku o dvou polích v obou polích 3 mm. Pokud bychom to nyní srovnali s mezním průhybem (5 mm v EC 5), byla by kontrola přirozené frekvence (10,2 Hz) uspokojivá. Protože se však konstrukční systém odchyluje od nosníku o jednom poli, platí jiné maximální přípustné průhyby, které lze vypočítat z grafiky. V tomto případě je výsledek asi 2 mm (odpovídá 8 Hz). Skutečná první vlastní frekvence těchto dvou nosníků je tak
f = 11,432/kořen (3 mm) = 6,6 Hz,
která je pod minimální frekvencí 8 Hz požadovanou podle EN 1995-1-1.

V neposlední řadě zahrnuje analýza vibrací také posouzení bytových podlaží (kritérium tuhosti, rychlost kmitání, zrychlení kmitání atd.) viz EN 1995-1 nebo Hamm/Richter 2010).

Klíčová slova

Posouzení kmitání Kritérium tuhosti Rychlost kmitání Zrychlení kmitání Vlastní frekvence

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD