Použití kloubů na konci prutů s vůlí

Tipy & triky

Pro simulaci vůle ložiska ve spoji mezi pruty může být použita funkce „Diagram“ pro klouby na koncích prutů. Abychom mohli tuto funkci použít, musíme nejprve definovat odpovídající stupně volnosti kloubu (viz obr.). Pak je možné zvolit v seznamu možnost „Diagram...“.

Na obrázku je příklad použití takové vůle. Nahoře vlevo a dole vpravo je zobrazen rozdíl na dvou modelech: k jednomu nosníku na dvou podporách je uprostřed připojena ocelová tyč, která je rovněž na druhém konci uložená.

Spojení mezi nosníkem a tyčí je na straně tyče provedeno jednou s kloubem na konci prutu momentově tuhým (vlevo) a jednou s kloubem na konci prutu s vůlí (vpravo), jak je vidět na obrázku. Díky této vůli se tyč na pravém nosníku v zatěžovacím stavu 1 nedeformuje (obrázek vlevo nahoře).

Na obrázku dole vpravo je tentýž model v zatěžovacím stavu 2. Zde bylo pouze zvýšeno zatížení. Neboť vůle v ložisku je zde již plně využita a prut tak přenáší plnou sílu, jsou oba modely přibližně stejně silně deformovány a tyč je zatížena odpovídající silou.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD