Konzolový model podloží

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V našem dřívějším příspěvku jsme se zabývali různými možnostmi posouzení podloží ploch vedle klasické metody pružinových konstant. V následujícím příspěvku představíme další metodu posouzení uložení ploch. Tato metoda zohledňuje i přilehlou oblast podloží mimo vlastní základ jako konzolový model. Parametry podloží přitom přebíráme z obsáhlejších prací Pasternaka a Barvačova.

Rovnice podle Pasternaka

$$\begin{array}{l}{\mathrm c}_1\;=\;\frac{\displaystyle{\mathrm E}_0}{\mathrm H\;⋅\;(1\;-\;2\;⋅\;\mathrm\mu²)}\\{\mathrm c}_2\;=\;{\mathrm E}_0\;⋅\;\frac{\displaystyle\mathrm H}{6\;⋅\;(1\;+\;\mathrm\mu)}\end{array}$$
S
${\mathrm E}_0\;=\;\mathrm{Elastizitätsmodul}\;=\;{\mathrm E}_\mathrm s\;⋅\;\frac{\displaystyle1\;-\;\mathrm\mu\;-\;2\;⋅\;\mathrm\mu²}{1\;-\;\mathrm\mu}$
H = tloušťka základu
μ = Poissonův poměr

Rovnice podle Barwaschowových

$$\begin{array}{l}{\mathrm c}_1=\;\frac{\displaystyle{\mathrm E}_0}{\mathrm H\;⋅\;(1\;-\;\mathrm\mu²)}\\{\mathrm c}_2\;=\;{\mathrm E}_0\;⋅\;\frac{\displaystyle\mathrm H}{20\;⋅\;(1\;-\;\mathrm\mu²)}\end{array}$$
S
${\mathrm E}_0\;=\;{\mathrm E}_\mathrm s\;⋅\;\frac{\displaystyle1\;-\;\mathrm\mu\;-\;2\;⋅\;\mathrm\mu²}{1\;-\;\mathrm\mu}$
H = tloušťka základu
μ = Poissonův poměr

Překrývání základů, které se má použít u této metody, by v ideálním případě mělo probíhat až do doby, než se usazení na okraji překrývání základů blíží nule. Kromě toho by přídavná plocha neměla mít žádnou rozhodující přídavnou tuhost, a proto by tloušťka základového límce měla být velmi malá.

Kromě krátké doby výpočtu je další výhodou této možnosti zohlednění smykové únosnosti. Kromě toho lze touto metodou graficky znázornit chování při usazení mimo základovou hranu. Tímto způsobem je také možné zobrazit interakce několika nezávislých konstrukcí, které spolu navzájem působí přes sedací depresi.

Příklad

E 0 = 10000 kN/m 2
μ = 0,2
H = 3 m

$$\begin{array}{l}{\mathrm c}_{1,\mathrm z}\;=\;\frac{\displaystyle{\mathrm E}_0}{\mathrm H\;⋅\;(1\;-\;2\;⋅\;\mathrm\mu²)}\;=\;\frac{\displaystyle10.000}{3\;⋅\;(1\;-\;2\;⋅\;0,2²)}\;=\;3.623,19\;\mathrm{kN}/\mathrm m²\\{\mathrm c}_{2,\mathrm v}\;=\;{\mathrm E}_0\;⋅\;\frac{\displaystyle\mathrm H}{6\;⋅\;(1\;+\;\mathrm\mu)}\;=\;1.000\;⋅\;\frac{\displaystyle3}{6\;⋅\;(1\;+\;0,2)}\;=\;4.166,67\;\mathrm{kN}/\mathrm m²\end{array}$$

Obr. 01 - Podporové podmínky pro pružné podloží plochy

Obr. 02 - Lokální deformace podkladní desky a konzoly spolupůsobícího podloží

Obr. 03 - Vzájemný vliv dvou samostatných konstrukcí

Literatura

[1]  Barth, C.; Rustler, W.: Konečné prvky ve statice, 2. vydání. Berlín: Beuth, 2013
[2]  Kolar, V.; Nemec, I.: Modelování interakce půda-konstrukce. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1989

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD