Zobrazení zatížení v prostoru a rovině

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V programu RFEM můžeme modelovat a analyzovat konstrukce ve 3D prostředí. Stálá prostorová vizualizace napomáhá lepšímu pochopení komplexních modelů a znázornění silových toků. Při zpracovávání dokumentace k výpočtu ovšem přepínáme z prostorového do rovinného režimu pro tisk. Uživatel musí popsat přehledně prostorový výpočet konstrukce se všemi nezbytnými charakteristikami na „plochých” stranách papíru pro nezávislého čtenáře.

Koncentrované zatížení

V lokálním zobrazení se lokální zatížení zobrazí jako vektor (pomlčka se šipkou) nad referenčním uzlem nebo bodem. Délka vektoru kvalitativně udává velikost a směr šipky ve směru zatížení. Při pohledu ve směru osy zatížení se změní symbol zatížení. Při pohledu ve směru zatížení se v programu zobrazí kružnice v kruhu a kružnice se středovým bodem v opačném směru. Pro přesné zobrazení velikosti zatížení je možné navíc k prostorovému a rovinnému symbolu uvést číselnou hodnotu.

Obr. 01 - Různé zobrazení bodového zatížení

Lineární zatížení

Liniové zatížení odpovídá bodovému zatížení. Prostorové znázornění zatížení na liniích nebo na prutu představuje na přiřazené linii rámová skupina vektorů (pomlčka se šipkami). Délka vektoru kvalitativně udává velikost a směr šipky ve směru zatížení. Rám s případným zastíněním okolo vektorů zatížení by měl objasnit vztažnou linie. Při pohledu ve směru osy zatížení se změní symbol zatížení. Při pohledu ve směru zatížení se v programu zobrazí kříž pro všechny zatěžovací vzorce a kružnice se středovým bodem v opačném směru. Pro přesné zadání velikosti zatížení lze u kombinovaného symbolu zatížení uvést číselnou hodnotu.

Obr. 02 - Různé zobrazení liniového zatížení

Plošné zatížení

Plošné zobrazení plošného zatížení je dalším vývojem liniového zatížení. V prostorovém zobrazení se nad okrajovými liniemi zatížení zobrazí rám vektorů vektorů. Délka vektoru kvalitativně udává velikost a směr šipky ve směru zatížení. Rám s volitelným zastíněním okolo vektorů zatížení by měl vykazovat vnější okraj plošného zatížení. Výsledkem je blokové zobrazení zatížení v součtu. Při pohledu ve směru zatížení se oběživecké vektory nepřevedou křížícím se nebo tečkovanými kružnicemi, ovšem liniový polygon okolo šipkových šípů se zobrazí s případným zastíněním nebo šrafováním. Šrafování se nastaví tak, že se pro každou velikost zatížení použije samostatný typ poklopu. Pro přesné zadání velikosti zatížení můžeme zadat číselnou hodnotu na okraji nebo uprostřed ikony zatížení.

Obr. 03 - Různé zobrazení plošného zatížení

Klíčová slova

Znázornění zatížení Šrafování Šipka Vrchol Zpět

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD