Ukládání modelů jako bloků v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V programu RFEM 6 je možné vybrané objekty i celé konstrukce uložit jako bloky a znovu je použít v jiných modelech. Rozlišujeme tři typy bloků: neparametrické, parametrické a dynamické bloky (pomocí JavaScriptu). V tomto příspěvku se zaměříme na první typ bloku (neparametrický).

Bloky v programu RFEM 6 lze spravovat pomocí Dlubal centra | Bloky (obrázek 1). Mnoho modelů různých kategorií (například nosníky, příhradové nosníky, rámy, stožáry a věže, tahové membránové konstrukce, sila a zásobní nádrže atd.) je již předdefinováno v katalogu a připraveno k použití.

Nové bloky však lze vytvořit také tak, že vybereme konstrukce nebo části konstrukcí a uložíme je pomocí volby "Soubor → Uložit jako blok". Kromě názvu bloku a popisu je důležité klasifikovat model také podle typu, použitých objektů a příslušné kategorie (obrázek 2). Tyto údaje později pomohou najít blok v katalogu a znovu ho použít.

Jakmile je blok uložen, lze ho snadno importovat do libovolného souboru RFEM 6. K tomu je třeba otevřít Dlubal centrum | Bloky a vybrat blok z příslušné kategorie (obrázek 3).

V okně Upravit bloky je možné okamžitě zadat bod vložení bloku a jeho polohu v pracovním okně programu RFEM. Ta lze přiřadit výběrem uzlu v grafice nebo zadáním souřadnic bodu vložení (obrázek 4). Blok lze také v okně Upravit bloky v záložce Konstrukce upravit. Před vložením bloku do souboru je například možné změnit materiál a průřezy (obrázek 5). Stejným způsobem lze v záložce Klasifikace v tomto okně upravit klasifikaci bloků.

Je důležité si uvědomit, že po vložení je blok k dispozici jako speciální objekt, který lze dále upravovat v záložce Data v navigátoru, jak je znázorněno na obrázku 6. Kromě toho lze blok upravovat přímo pomocí funkcí programu RFEM (například Drag & Drop).

Závěrečné poznámky

V Dlubal centru je již předdefinováno velké množství modelů jako bloky, které jsou k dispozici k použití. V programu RFEM 6 je ovšem také možné přidat části nebo celé konstrukce jako bloky. Pro pořádek je důležité klasifikovat pro model, který se má uložit jako blok, typ, použité objekty a kategorii.

Pro vložení uloženého bloku do souboru je třeba v pracovním okně RFEMu definovat bod vložení bloku a jeho polohu. Zde jsou možné také úpravy bloku jak v konstrukci, tak v klasifikaci. Blok lze upravovat také později, protože po vložení je blok k dispozici jako speciální objekt v navigátoru v záložce Data .

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Bloky Parametrizace Parametry

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 577x
  • Aktualizováno 9. února 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy | USA

Online školení 11. srpna 2022 12:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 7. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení prutů

Online školení 12. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 14. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 19. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 27. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 10. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD