2523x
001687
3.2.2022

Ukládání modelů jako bloků v programu RFEM 6

V programu RFEM 6 je možné vybrané objekty (i celé konstrukce) uložit jako bloky a znovu je použít v jiných modelech. Rozlišujeme tři typy bloků: neparametrické, parametrické a dynamické bloky (pomocí JavaScriptu). V tomto příspěvku se zaměříme na první typ bloku (neparametrický).

Bloky v programu RFEM 6 lze spravovat pomocí Dlubal centra | Bloky (obrázek 1). Mnoho modelů různých kategorií (například nosníky, příhradové nosníky, rámy, stožáry a věže, tahové membránové konstrukce, sila a zásobní nádrže atd.) je již předdefinováno v katalogu a připraveno k použití.

Nové bloky však lze vytvořit také tak, že vybereme konstrukce nebo části konstrukcí a uložíme je pomocí volby "Soubor → Uložit jako blok". Kromě názvu bloku a popisu je důležité klasifikovat model také podle typu, použitých objektů a příslušné kategorie (obrázek 2). Tyto údaje později pomohou najít blok v katalogu a znovu ho použít.

Jakmile je blok uložen, lze ho snadno importovat do libovolného souboru RFEM 6. K tomu je třeba otevřít Dlubal centrum | Bloky a vybrat blok z příslušné kategorie (obrázek 3).

V okně Upravit bloky je možné okamžitě zadat bod vložení bloku a jeho polohu v pracovním okně programu RFEM. Ta lze přiřadit výběrem uzlu v grafice nebo zadáním souřadnic bodu vložení (obrázek 4). Blok lze také v okně Upravit bloky v záložce Konstrukce upravit.

Před vložením bloku do souboru je například možné změnit materiál a průřezy (obrázek 5). Stejným způsobem lze v záložce Klasifikace v tomto okně upravit klasifikaci bloků.

Je důležité si uvědomit, že po vložení je blok k dispozici jako speciální objekt, který lze dále upravovat v záložce Data v navigátoru, jak je znázorněno na obrázku 6. Kromě toho lze blok upravovat přímo pomocí funkcí programu RFEM (například Drag & Drop).

Závěrečné poznámky

V Dlubal centru je již předdefinováno velké množství modelů jako bloky, které jsou k dispozici k použití. V programu RFEM 6 je ovšem také možné přidat části nebo celé konstrukce jako bloky. Pro pořádek je důležité klasifikovat pro model, který se má uložit jako blok, typ, použité objekty a kategorii.

Pro vložení uloženého bloku do souboru je třeba v pracovním okně RFEMu definovat bod vložení bloku a jeho polohu. Zde jsou možné také úpravy bloku jak v konstrukci, tak v klasifikaci. Blok lze upravovat také později, protože po vložení je blok k dispozici jako speciální objekt v navigátoru v záložce Data.


Recenzent

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.