Vliv různých integračních metod na výpočet desky z drátkobetonu

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V tomto příspěvku vám na příkladu desky z drátkobetonu popíšeme, jaký vliv má na výsledek výpočtu použití různých integračních metod a různý počet integračních bodů.

Jak je vysvětleno v odborném článku Uživatelsky zadaná integrační metoda pro výpočet vnitřních sil v deskách, vnitřní síly v deskách spočítáme numerickou integrací napětí přes tloušťku desky. Pokud je použit nelineární materiál, můžete v programu RFEM 6 volit mezi Gauss-Lobattovou kvadraturou, lichoběžníkovým pravidlem a Simpsonovým pravidlem. Kromě toho je možné nastavit vlastní počet integračních bodů od 3 do 99.

Teorie integračních metod je popsána v manuálu pro Vícevrstvé plochy. Zde také najdete podobný příklad pro třívrstvou bodově podepřenou desku.

V tomto příkladu je předvedeno, jaký rozdíl ve výsledku výpočtu způsobí použití různých integračních metod a různého počtu integračních bodů pro desku z drátkobetonu. Pro tento účel se uvažuje 5 m dlouhá, 2 m široká a 30 cm silná deska s materiálovým modelem izotropní poškození. Působí na ni zatížení 13 kN/m² a velikost sítě je 0,5 m.

Metoda integrace a počet integračních bodů lze zadat v Základních údajích pro tloušťku desky.

Výpočet poskytuje následující výsledky, přičemž se věnuje pozornost zejména středu desky (bod rastru č. 28).

Pro malý počet integračních bodů jsou mezi jednotlivými integračními metodami viditelné odchylky. Méně přesné je zejména lichoběžníkové pravidlo. S vyšším počtem bodů se však výsledky všech integračních metod blíží stejnému řešení. Pro většinu případů postačuje v programu RFEM 6 přednastavená Gaussova-Lobattova kvadratura s 9 integračními body. Pokud však desku zatížíte velmi vysokým zatížením, rozdíly mezi integračními metodami se zvýrazní.

Zejména při výpočtu v oblasti kluzu drátkobetonu je smysluplný vyšší počet integračních bodů, protože tak lze lépe modelovat chování materiálu. Deformační chování v této oblasti lze jen stěží aproximovat polynomy, na čemž je numerická integrace založena. Proto může být užitečné v tomto případě použít lichoběžníkové pravidlo nebo Simpsonovo pravidlo, protože ta se aplikují vždy na menší oblast a dílčí výsledky se pak sečtou.

V tomto odborném článku je popsáno materiálové chování drátkobetonu.

Klíčová slova

Drátkobeton Integrační metoda Integrační body

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Jak integrovat AI do programu RFEM pomocí API

Webinář 5. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 7. prosince 2023 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

Webinář 30. listopadu 2023 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 29. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 23. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6

Nonlinear Material Behavior for RFEM 6

Doplňkové analýzy

Addon Nelineární chování materiálu umožňuje zohlednit v programu RFEM materiálové nelinearity (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Cena za první licenci
1 450,00 EUR