247x
001876
13.3.2024

Návrh stěny z dřevěných panelů za použití typu tloušťky Nosníkový panel

V tomto příspěvku porovnáme výpočet stěny z dřevěných panelů za použití typu tloušťky Nosníkový panel s ručním výpočtem.

Konstrukce

 • Materiál stojky = C24
 • ϱm,s (C24) = 420 kg/m³
 • Průřez stojky = 6/16 cm
 • Materiál opláštění = OSB 3
 • ϱk,p (OSB) = 550 kg/m³
 • t = 15 mm s opláštěním na jedné straně
 • Sponkování d = 1,5 mm, t = 50 mm
 • Vzdálenost mezi sponkami av = 75 mm (jedna řada)
 • Rastr = 62,5 cm
 • Délka stěny = 2,56 m
 • Výška stěny = 2,75 m
 • Vodorovné zatížení 8 kN
 • Svislé zatížení 5 kN/m
 • Třída provozu 1

Modul prokluzu kser

V generátoru nosníkových panelů se při výpočtu podle Eurokódu 5 spočítá modul prokluzu podle tabulky 7.1. V našem článku se podíváme na tento výpočet v případě sponek.

Podle EN 1995-1-1 se při výpočtu poddajnosti uvažuje druhá odmocnina střední hodnoty měrné hmotnosti opláštění a stojek. Pokud neznáme střední hodnotu měrné hmotnosti, vynásobí se charakteristická hodnota z databáze materiálů hodnotou 1,1.

Protože spojovací prostředek má dva hřebíky, stanoví se modul prokluzu následovně.

V připojeném souboru se tato hodnota počítá také u nosníkového panelu.

Opláštění stěny z dřevěných panelů se k dřevěným stojkám připojuje lineárně elasticky.

Při rozdělení na jeden metr délky dostaneme:

1 000 mm / 75 mm = 13,33 spojek

→ 13 spojek x 391,4 N/mm = 5 087,6 kN/m²

Tahová kotva se nezohledňuje!

Zatížení

 • ZS1 Vlastní tíha 5 kN/m (svisle)
 • ZS2 Vítr 8 kN (vodorovně)
 • KZ = 1,35 ZS1 + 1,5 ZS2
 • Lineární analýza

Deformační chování dřevěné panelové stěny ve vodorovném směru při čistě vodorovném zatížení (8 kN):

 • Spojovací prostředky v opláštění uk,inst
 • Opláštění smykového pole uG,inst
 • Žebra (pruty namáhané normálovou silou) uE,inst

Součet deformací pro vodorovné vychýlení 8 kN je 3,3 mm. To odpovídá výpočtu v programu RFEM.

Také ruční výpočet kombinace zatížení (1,35 ZS1 + 1,5 ZS2) s vychýlením 4,95 mm za působení síly 12 kN vykazuje dobrou shodu s hodnotou 4,8 mm vypočtenou v programu.

Při další analýze ještě porovnáme vnitřní síly a posouzení.


Autor

Ing. Kuhn je zodpovědný za vývoj produktů pro dřevěné konstrukce a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Reference
 1. Blass, H. J.; Ehlbeck J.; Kreuzinger H.; Steck G.: Erläuterungen zu DIN 1052: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken, 2 vydání. Karlsruhe: Bruderverlag, 2005
 2. Eurokód 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 1995-1-1:2006-12