Zajímalo by mě, zda lze v tiskovém protokolu programu RSTAB v tabulce výsledků 4.1 Pruty - vnitřní síly uvést pouze vnitřní síly počátečního a koncového uzlu. Pro výstup, který se má použít pro vytvoření přípojů, jsou postačující maximální nebo minimální vnitřní síly na koncích prutů.

Odpověď

Pokud chceme v tabulce výsledků Pruty - vnitřní síly zobrazit pouze vnitřní síly počátečního a koncového uzlu, je to možné provést pomocí výběru v tiskovém protokolu.

Pomocí položky hlavní nabídky "Upravit" vyberte možnost "Výběr". Zde můžeme například vybrat například záložku "Výsledky ZS/KZ" a otevřít Detaily pro vnitřní síly vztažené k prutům. Zde je možné stanovit, že se mají zobrazovat pouze "Hodnoty v uzlech" (viz Obrázek 1). V náhledu se pro výsledky zatěžovacích stavů a kombinací zatížení zobrazí pouze řádky počátečních a koncových uzlů.

Pro kombinace výsledků lze totéž provést v záložce Výsledky pro KV.

V zásadě závisí výstup na nastavení v programu RSTAB resp. RFEM.

Výstup na mezilehlých bodech u prutů závisí na zadání dělení prutu. Pokud je například upravován prut, je možné v okně, které se otevře, zadat "Dělení prutu". V těchto místech se potom také zobrazí vnitřní síly (viz Obrázek 2).

Je však třeba vzít do úvahy, že jste v navigátoru Zobrazit v sekci "Výsledky" → "Pruty" zaškrtli možnost "Všechny hodnoty", protože je ve výchozím nastavení deaktivováno. (viz Obrázek 3)

Data lze také exportovat do souboru RTF a následně je dále zjednodušit. Export do formátu RTF je k dispozici v tiskovém protokolu pomocí položky nabídky Soubor.

Klíčová slova

Tiskový protokol Výsledková tabulka Počáteční uzel Koncový uzel

Literatura

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD