Nové
FAQ 002562 CS 4. března 2019

Adrian Langhammer Přídavné moduly RF-STAGES STAGES

V modulu RF-STAGES dostávám zprávu o nestabilitě. V RFEMu struktura nepředpokládá žádné problémy. Jak lze toto téma vyřešit?

Odpověď

V zásadě je třeba poznamenat následující body:

Zadejte strukturu

Struktura v RF-STAGES a RFEMu se může lišit na základě definice v RF-STAGES. RF-STAGES tak mohou mít jinou strukturu než RFEM. Abychom v tomto ohledu našli nestabilitu v určitém stavu konstrukce, museli bychom v tomto stavu mapovat strukturu v tomto stavu v RFEMu a uvažovat odděleně. V této souvislosti je třeba také poznamenat, že položky mezi RFEM a RF-STAGES nejsou synchronizovány. Například spoj na konci tyče odstraněný v RFEMu není automaticky odstraněn v modelu v RF fázích.

teorie výpočtu

RF-STAGES počítá pro trvalé zatěžovací stavy V zásadě podle teorie III. Objednávky. Díky této teorii výpočtu se mohou vyskytnout nestability, které se například nevyskytují v zatěžovacím stavu při výpočtu podle teorie I. řádu (problémy zatížení větví)

Speciální konstrukční prvky

Některé z konstrukčních prvků přítomných v RFEMu nejsou v RF-STAGES podporovány. Tyto konstrukční prvky mohou být také příčinou nestability v určitých případech. Následující prvky struktury nejsou v RF-STAGES plně podporovány:

  • linkové spoje
  • Stabbettungen
  • sady
  • prostupy
  • uvolní uzel
  • uvolní linka
  • schválení area
  • uzel spojky


Klíčová slova

RF-STAGES nestabilita stavy konstrukce chyby výpočtů singulární matice tuhosti chyba č. 10060 chyba č. 10134

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
STAGES 8.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází

Cena za první licenci
850,00 USD