Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak mohu zadat u prutu prohnutí jako imperfekci?

Odpověď

Imperfekci lze zadat ručně buď pomocí tlačítka 'Nová imperfekce graficky', nebo prostřednictvím nabídky 'Vložit → Zatěžovat → Imperfekce' (viz obrázek 01).

Tento předsmynek nesmí být zaměňován s vynucenou počáteční teplotou, při které se ohybové momenty v závislosti na podepření prutu mohou vyskytovat pouze zadáním zakřivení. Směr zatížení v dialogu "Zatížení na prut" je třeba chápat jako zakřivení okolo příslušné osy (y nebo z) podobně jako moment (viz obrázek 02).

Vnitřní síly a deformace se proto vždy zohlední jako prut (zatížení předpětím), zatímco předspoda jako imperfekce poskytuje pouze vnitřní síly a deformace, pokud je u podélné síly vlivem jiné síly nedokonalý prut.

Další možností zadání imperfekcí je modul RF-IMP / RS-IMP .

Klíčová slova

Zakřivení prohnutí nucené zakřivení nucené zakřivení imperfekce

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD