"Zatížení" -> "Imperfekce", viz obrázek 1.Toto zakřivení nesmí být zaměňováno s nuceným zakřivením, ve kterém, v závislosti na podmínkách uložení prutu, pouze zadáním zakřivení, mohou vzniknout ohybové momenty. Sm" /> "Zatížení" -> "Imperfekce", viz obrázek 1.Toto zakřivení nesmí být zaměňováno s nuceným zakřivením, ve kterém, v závislosti na podmínkách uložení prutu, pouze zadáním zakřivení, mohou vzniknout ohybové momenty. Sm" /> Jak mohu zadat u prutu prohnutí jako imperfekci? | Dlubal Software
FAQ 002590 CS

Obecné RFEM RSTAB RSIMP RF-IMP

Jak mohu zadat u prutu prohnutí jako imperfekci?

Odpověď

Imperfekci lze zadat manuálně buď pomocí tlačítka "Nová imperfekce graficky" nebo pomocí menu "Vložit" -> "Zatížení" -> "Imperfekce", viz obrázek 1.

Toto zakřivení nesmí být zaměňováno s nuceným zakřivením, ve kterém, v závislosti na podmínkách uložení prutu, pouze zadáním zakřivení, mohou vzniknout ohybové momenty. Směr zatížení v dialogu "Zatížení prutu" je třeba chápat jako moment / zakřivení kolem příslušné osy (y nebo z), viz obrázek 2.

Další možností pro zadání imperfekcí je modul RF-IMP / RS-IMP .

Klíčová slova

Zakřivení, prohnutí, nucené zakřivení, nucené zakřivení, imperfekce

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD