Z plošných zatížení pomocí rovin jsem generoval zatížení na pruty horizontálně na rovinu vícepodlažního rámu. V každé buňce se nachází příhradový nosník jako diagonála. Přestože diagonála byla ze zatížení vyloučena, je průběh zatížení na pruty po rozložení na obě svislice v různých směrech lineární.

Co je důvodem a co je třeba udělat pro to, aby se na obě svislice použilo stejné zatížení na prut?

Odpověď

Jakmile vybereme příslušné pruty v poli "Odstranit vliv z", nebude odpovídajícím způsobem aplikováno žádné zatížení.

Generování zatížení se ovšem i nadále provádí se zohledněním těchto prutů. V tomto případě jsou to diagonály, které jsou příčinou antimetrického uspořádání zatížených buněk. Proto jsou průběhy zatížení na pruty lineární v opačném směru (viz Obrázek 01).

Obr. 01 - Antimetrický průběh zatížení zatížení na prutu

Pro získání symetrických nebo konstantních průběhů zatížení na pruty existují dvě možnosti:

  • výběr typu průběhu zatížení "Konstantní" pro konstantní rozdělení (viz Obrázek 02),
  • výběr možnosti "Nepoužit žádný prut" z nezatížených prutů pro generování buněk pro získání pouze symetrického průběhu zatížení (viz Obrázek 03).
Obr. 02 - Konstantní průběh zatížení na prut

Obr. 03 - Symetrický průběh zatížení na prut

Klíčová slova

Zatížení na prut Generování zatížení Generátor zatížení Průběh zatížení na prutu Konstantní Lineární

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD