Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Kde jsou uložené uživatelsky zadané profily a jak se k ním lze dostat?

Odpověď

Průřezy, které nejsou obsažené v databázi průřezů, lze ošetřit v programu RFEM/RSTAB dvěma způsoby.

1. Průřezové programy SHAPE-THIN a SHAPE-MASSIVE

Uživatelsky zadané průřezy můžeme vytvářet v programech pro posouzení průřezů SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE. Profily v programech SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE je možné načíst z databáze průřezů. Za tímto účelem klikněte na tlačítko "Importovat průřez z programu SHAPE-THIN" resp. "Importovat průřez z programu SHAPE-MASSIVE" v dialogu "Nový průřez" (Obrázek 1). V tomto dialogu lze vybrat a převzít požadovaný průřez. Je třeba si uvědomit, že průřezy musí být v programu SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE spočítané a uložené předtím, než mohou být načteny průřezové charakteristiky. Možné je pouze každý průřez načíst samostatně.

2. Vytvoření uživatelsky definovaného průřezu v programu RFEM/RSTAB
Pokud jsou k dispozici průřezové charakteristiky od výrobce, můžeme je vytvořit v databázi průřezů programu RFEM/RSTAB pomocí volby "Vytvořit nový uživatelsky zadaný průřez" (Obrázek 2). Na rozdíl od průřezů vytvořených pomocí programů SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE nemohou být tyto uživatelsky zadané průřezy posouzeny v přídavných modulech RF-/STEEL EC3, protože chybí údaje nezbytné pro posouzení, jako například c/t-části.

Uživatelské průřezy lze otevřít kliknutím na tlačítko "Načíst uživatelsky zadané průřezy" v databázi průřezů (Obrázek 3).

Uživatelsky zadané průřezy se ukládají v souboru EigProf.dat. I v případě aktualizace verze (například z X.19.XXXX na X.20.XXXX) se tyto průřezy načtou. Místo uložení uživatelsky zadané databáze průřezů lze stanovit pomocí programových možností (Obrázek 4). Uživatelsky definovanou databázi profilů lze na jedné pracovní stanici zkopírovat a vložit do příslušného adresáře na druhé pracovní stanici. Uživatelsky zadané profily jsou tak k dispozici i na jiném pracovním místě, aniž by bylo nutné je znovu načítat.

Klíčová slova

EigProf.dat Uživatelsky zadaný profil Uživatelsky zadaný průřez

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD