Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • faq

Definoval jsem prut na polylinii. Nyní se mi při posuzování deformací tohoto prutu zobrazí chybové hlášení, že byl použitý neplatný typ prutu. Co je příčinou a jak ji mohu odstranit?

Odpověď

V přídavném modulu RF-DEFORM je možné posuzovat pouze pruty definované na přímé linii. Jinak se zobrazí chybové hlášení podle Obrázku 01.

Obrázek 01 - Chybové hlášení "Byly zadány nepodporované typy prutů"

Pomocí funkce "Rozložit polylinii" lze polylinii rozdělit na jednotlivé přímé linie (Obrázek 02). U přímých linií se nabízí možnost smazat nadbytečné mezilehlé uzly (Obrázek 03). Posouzení deformací v přídavném modulu RF-DEFORM je potom možné.

Obrázek 02 - Funkce "Rozložit polylinii"

Obrázek 03 - Funkce "Smazat uzel"

Klíčová slova

Polylinie Přípustný typ prutu

Ke stažení

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 191x
  • Aktualizováno 26. února 2021

Kontakt

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-DEFORM 5.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD