FAQ 004940 CS

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Mohu pomocí materiálového modelu "Izotropní nelineární elastický 1D" simulovat stav betonového průřezu s trhlinami pro ohýbaný nosník?

Odpověď

Ne, materiálový model "Izotropní nelineární elastický 1D" není vhodný pro ohýbaný nosník, protože zde nelze znázornit nelineární průběh napětí na výšce průřezu. Důvodem je to, že po výšce průřezu nejsou k dispozici žádné napěťové body / body sítě KP. V důsledku toho není možné simulovat vznik trhlin v průřezu.

Pro roztržení celého průřezu při působení prosté normálové síly by byl vhodný materiálový model "Izotropní nelineární elastický 1D", nikoliv však pro namáhání ohybem a tlakem.

Pro simulaci průřezu namáhaného ohybem ve stavu s trhlinami se doporučuje nelineární posouzení pomocí přídavného modulu RF-CONCRETE Members a pomocí rozšíření modulu RF-CONCRETE NL. Dotvarování a smršťování je možné zohlednit pomocí rozšíření modulu v RF-CONCRETE Members.

Po výpočtu je možné nelineární tuhost průřezu importovat zpět do programu RFEM (viz Obrázek 01) a znovu stanovit vnitřní síly se zohledněním betonového průřezu s trhlinami.

Obrázek 01 - Export nelineární tuhosti

Další podrobnosti o tomto postupu najdete v následujících odkazech:

https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/podpora/faq/002881

https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/podpora/databaze-znalosti/000992

Klíčová slova

Materiál Materiálový model Izotropní Nelineární Pružné 1D Porušený trhlinami Stav II Ohyb Ohýbaný nosník Beton Průřez Betonový průřez

Ke stažení

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 144x
  • Aktualizováno 4. března 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 CDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 CDT

Posouzení betonu podle CSA A23.3:19 v RFEMu

Posouzení betonu v programu RFEM podle CSA A23.3:19

Webinář 14. května 2020 14:00 - 15:00 CDT

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD