1668x
005320
7.10.2022

Součinitele navýšení pevnosti

Jak mohu do kombinací zatížení podle ASCE 7 zahrnout součinitele navýšení pevnosti Ωo?


Odpověď:

1) Otevřete dialog Zatěžovací stavy a kombinace. V záložce Základní údaje vyberte možnost Upravit parametry vydání. Přednastavené hodnoty jsou 1,0 (obrázek 1).

Případ A: pro použití stejného součinitele ve směru X a Y použijte obecný součinitel navýšení pevnosti Ωo (bez směru).

Případ B: pro použití různých součinitelů v každém směru použijte součinitel navýšení pevnosti pro X a Y, Ωo,x a Ωo,y. Obecný součinitel Ωo v prvním řádku se nepoužije.

2) V záložce Zatěžovací stavy vytvořte seizmický zatěžovací stav s Qe v kategorií účinků. Poté vyberte záložku Další nastavení a vyberte směr (obrázek 2).

Poznámka: Pokud ve stejném zatěžovacím stavu není aktivován žádný nebo oba směry, použije se obecný součinitel navýšení pevnosti Ωo. Vytvořte samostatné zatěžovací stavy pro použití jednotlivých součinitelů Ωo,x a Ωo,y.

3) V záložce Návrhové situace vyberte příslušný typ návrhové situace pro navýšení pevnosti. K dispozici jsou metody LRFD i ASD (obrázek 3).

4) V záložce Kombinace zatížení zkontrolujte, že byl použit správný součinitel. Součinitele, pokud jsou použity, se případně zobrazí také v záložce Kombinace výsledků. Klikněte na OK pro ukončení editace (obrázek 4).

5) Nakonec je třeba návrhové situaci navýšení pevnosti přiřadit vhodný typ mezního stavu. U prutů bez přiřazené konfigurace pro seizmicitu vyberte jako typ mezního stavu "Mezní stav pevnosti" (LRFD nebo ASD).
Pro pruty s přiřazenou konfigurací pro seizmicitu použijte „Mezní stav zemětřesení - navýšení pevnosti“ (LRFD nebo ASD) (obrázek 5).


Autor

Paní Cisca Tjoa je zodpovědná za technickou podporu zákazníkům a další vývoj programů pro severoamerický trh.