189x
005524
17.5.2024

Posouzení stability konstrukčních prvků s nesymetrickým průřezem

Je možné v addonu Posouzení ocelových konstrukcí programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 použít pro posouzení konstrukčních prvků s nesymetrickým průřezem obecnou metodu podle EN 1993-1-1, 6.3.4?


Odpověď:

Obecná metoda podle EN 1993-1-1, 6.3.4 (1) umožňuje posuzovat vzpěr a klopení jednotlivých konstrukčních prvků namáhaných v hlavní rovině s libovolným jednoose symetrickým průřezem, proměnnou výšku a libovolnými okrajovými podmínkami, jakož i celých rovinných konstrukcí nebo částí konstrukce složených z takových prvků. Proto posouzení konstrukčních prvků s nesymetrickým průřezem pomocí obecné metody provést možné není. V Posouzení ocelových konstrukcí se zobrazí nesplnění posudku s příslušným chybovým hlášením.

Posouzení stability lze provést jako posouzení průřezu podle EN 1993-1-1, 5.2.2 (7) a, pokud se provede prostorový výpočet podle teorie druhého řádu s uvažováním globálních a lokálních imperfekcí. Pro výpočet klopení je třeba stanovit vnitřní síly pomocí geometricky nelineární teorie vzpěru se zohledněním vázaného kroucení. V takovém případě jsou nutné pouze posudky průřezů, protože jejich výpočet pokrývá všechny účinky na stabilitu. Proto je tato metoda posouzení použitelná pro všechny průřezy s jakýmkoliv zatížením.
Zohlednění deplanace průřezu jako dalšího stupně volnosti je možné pomocí addonu Vázané kroucení.


Autor

Ing. von Bloh zajišťuje technickou podporu zákazníkům a je zodpovědná za vývoj programu RSECTION a addonů pro ocelové a hliníkové konstrukce.