27x
005555
21.6.2024

Posouzení stability podle EN 1993-1-1

Je možné v RSECTION 1 provést posouzení stability podle EN 1993-1-1?


Odpověď:

Posouzení stability podle EN 1993-1-1, 6.3 nejsou v RSECTION 1 obsažena.

Podle EN 1993-1-1, 5.2.2 (7) a) lze posouzení stability provést jako posouzení průřezu, pokud se provede prostorový výpočet podle teorie druhého řádu s použitím globálních a lokálních imperfekcí. Pro výpočet klopení je třeba stanovit vnitřní síly pomocí geometricky nelineární teorie vzpěru se zohledněním vázaného kroucení. V takovém případě jsou nutné pouze posudky průřezů, protože jejich výpočet pokrývá všechny účinky na stabilitu.

V RSECTION 1 lze pro libovolný tvar průřezu vypočítat napětí z normálové síly, dvouosé ohybové momenty a posouvající síly, primární a sekundární krouticí momenty a deplanační bimoment. Proto je v RSECTION 1 možná metoda posouzení popsaná v EN 1993-1-1, 5.2.2 (7) a).

Pomocí addonu Účinné průřezy (rozšíření pro RSECTION 1) kann zudem eine Klassifizierung nach EN 1993-1-1 durchgeführt sowie der wirksame Querschnitt nach EN 1993-1-5 berechnet werden.


Autor

Ing. von Bloh zajišťuje technickou podporu zákazníkům a je zodpovědná za vývoj programu RSECTION a addonů pro ocelové a hliníkové konstrukce.