Software pro dřevěné přípoje

Posouzení dřevěných přípojů

RFEM a RSTAB nabízejí výkonné přídavné moduly pro návrh dřevěných přípojů.

Lze tak například posuzovat spoje, kde jsou dřevěné prvky spojeny nepřímo pomocí ocelových desek nebo přímo šikmými vruty.

  • Posouzení dřevěných spojů
  • Posouzení dřevěných spojů

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program pro statické výpočty RFEM tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné i prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Více o programu RSTAB

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP. Vzhledem k zaměření programu na prutové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let u statiků volbou číslo jedna pro statické výpočty čistě prutových konstrukcí.

Posouzení přípojů

Pro posouzení spojů v ocelových a dřevěných konstrukcích je k dispozici řada přídavných modulů.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů dřevěných přípojů, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

Manuál pro Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6

Manuály

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2022 - 26. konference statiků

Konference 29. září 2022 - 30. září 2022

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů pomocí spojovacích prostředků a ocelových plechů podle NDS a Eurokódu 5

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
400,00 EUR
RFEM 5
RF-LIMITS

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
650,00 EUR
RSTAB 8
JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Design of indirect timber connections with dowel-type fasteners and steel plates according to NDS and Eurocode 5

Cena za první licenci
950,00 EUR
RSTAB 8
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Design of Direct Timber Connections According to Eurocode 5

Cena za první licenci
400,00 EUR
RSTAB 8
LIMITY

Přídavný modul

Comparison of results with defined limit values

Cena za první licenci
650,00 EUR