Kostel sv. Eliáše ukrajinské katolické církve v Bramptonu v provincii Ontario, Kanada

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Moses Structural Engineers Inc.
Toronto, Kanada
www.mosesstructures.com
Architektonický návrh Zimmerman Workshop Architecture + Design
New York, USA
www.zimmermanworkshop.com

Rozměry největší kupole:

Délka: ~ 13 m | Šířka: ~ 13 m | Výška: ~ 23 m | Hmotnost: 26 t
Počet uzlů: 404 | Pruty: 691 | Průřezy: 24

Kostel sv. Eliáše byl navržen v architektonickém stylu zvaném „Bojko”, který je typický pro západní Ukrajinu. Charakteristickým znakem jsou ikonické měděné kupole o výšce až 23 m, které jsou vidět na první pohled z širokého okolí kostela.

Konstrukce a posouzení

Konstrukci kostela tvoří velkorozponové nosníky z lepeného lamelového a masivního dřeva. Hlavní loď kostela má rozpětí 13 m a podepírá největší z pěti kupolí.

Výška dřevěné konstrukce od betonové a kamenné podezdívky až k nejvyššímu kříži činí 23 m, což odpovídá asi sedmipatrovému domu. Měděné kupole jsou hybridní konstrukce z lepeného lamelového dřeva, dřevěného rámu a zakřivené překližky.

Největší z pěti kupolí váží necelých 20 tun a je umístěna na prostorové nosné konstrukci o rozměrech 13 m x 13 m, kterou tvoří příhradové vazníky z lepeného lamelového dřeva. Vazníky jsou nakloněny kolem své podélné osy a přiznané uvnitř lodi. Každý vazník váží asi 6 tun.

Vazníky jsou podepřeny čtyřmi masivními rohovými sloupy z lepeného lamelového dřeva, které jsou navrženy tak, aby společně s diagonálními vzpěrami odolaly obrovským posouvajícím silám vyvolaným zatížením větrem na největší kupoli. Tyto sloupy jsou téměř 6 m vysoké a tvoří hlavní loď s otevřeným prostorem. Menší kupole jsou řešeny obdobným způsobem.

Hlavní rámy přenáší příčné zatížení do smykových stěn z překližky. Kupole pokryté měděnými pláty byly sestaveny přímo na místě, aby je 260tunový jeřáb následně vyzdvihl na své místo.

3D modely čtyř kupolí (dvě jsou totožné) včetně zatížení vlastní tíhou, sněhem a větrem vznikly v programu RSTAB. Analýza parametrického modelu umožnila určit optimální geometrii hlavní kupole, vazníků a diagonálních vzpěr.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD