Předběžný návrh obloukového visutého silničního mostu č. 76 v Münsteru, Německo

Projekt zákazníka

Projekt a statické výpočty grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
Hannover, Německo
www.grbv.de
Architekt DISSING+WEITLING architecture
Kodaň, Dánsko
www.dw.dk
Investor Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine
Rheine, Německo
www.wsv.de

V roce 2018 vznikne v německém městě Münster architektonicky mimořádně povedený obloukový most. Tento nový silniční most překlenuje se svým rozpětím 67,20 metrů kanál Dortmund‑Ems. Nahradí tak stávající klasický obloukový most, postavený v roce 1957, jehož rozpětí je o 5 m menší.

Obloukový visutý most č. 76 je součást projektu infrastruktury „Dostavba kanálu Dortmund‑Ems“. Kromě průchozí šířky zvýší nový most také výšku průplavu pro lodní dopravu. Rozšířením koryta kanálu je možné v budoucnu používat na vodní cestě úsporná plavidla s rozumnými rychlostmi.

Projekční a inženýrská kancelář grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG z Hannoveru, zákazník společnosti Dlubal Software, provedla ve spolupráci s architekty ze společnosti Dissing+Weitling z Kodaně předběžný návrh a provedení konstrukce mostu.

Konstrukce a posouzení

Po zvážení několika variant zvítězil návrh „Hyperbolický oblouk s ortotropní mostovkou“.

Oddělené hyperbolické oblouky sestávají z kruhových trubek o průměru 711 mm. Vznikne tak oblouk s výškou 15,50 m. Jako materiál všech ocelových části konstrukce byla zvolena ocel S 355 J2+N. Jedinou výjimkou jsou vějířovitě rozmístěná ocelová kruhová táhla o průměru 70 mm s ocelí jakosti S 460 NL.

Zatížení se přenáší z mostovky přes táhla do trubkového oblouku. Podélné ztužující nosníky působí jako tahové pruty pro přenos sil do oblouků.

V rámci velmi detailního posouzení konstrukce byl obloukový most vymodelován jako prostorová prutová konstrukce v programu RSTAB. Posouzení bylo provedeno na zatěžovacím modelu 1 podle DIN EN 1991‑2 (αQ1 = 1,0) včetně národní přílohy.

Vybudováním nového obloukového silničního mostu tak vznikne architektonicky mimořádně zdařilá stavba, která vyčnívá z řad běžných obloukových mostů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD