Dřevěná střecha nákupního centra, Itálie

Projekt zákazníka

Investor Alì SpA
Via Olanda 2
35127 Padua, Itálie
www.alisupermercati.it
Architektonický návrh Signorotto Architects
Via Riccati 7
31100 Treviso, Itálie
www.eastsuperdos.com
Statický návrh a dřevěná konstrukce Holz Albertani SpA
Loc. Forno Allione
25040 Berzo Demo, Itálie
www.holzalbertani.it

V roce 2018 se společnost Alì Supermercati rozhodla rozšířit svou již tak rozsáhlou obchodní síť v regionu o nové obchodní centrum na Via Noalese v italském městě Treviso. Projekt studia Signorotto Architects z Trevisa představuje střechu z lepeného lamelového dřeva, která se, stejně jako předchozí stavby studia, vyznačuje vysokou estetickou hodnotou a kvalitou stavebního materiálu.

Společnost Holz Albertani SpA, italský lídr v oblasti dřevěných konstrukcí, získala zakázku na návrh a stavbu dřevěné střechy spočívající na železobetonových sloupech. Střecha o ploše asi 6 700 m² se skládá z vazníků, které jsou příčně spojeny stabilizačními prvky ve dvou hlavních směrech, a je shora kryta deskami z lepeného lamelového dřeva.

Statický výpočet

Statický návrh a posouzení provedla projektová kancelář Holz Albertani SpA v souladu s architektonickým návrhem studia Signorotto Architects. Program RFEM pro statické výpočty s přídavnými moduly RF-LAMINATE a RF-DYNAM Pro použitý pro návrh umožnil spočítat ortotropní střešní desku a vyhodnotit její chování v kombinaci s dynamickým zatížením. Díky podrobnému statickému návrhu konstrukce, který přesně splňoval stavební a architektonické požadavky kladené na takovou stavbu, bylo možné střechu postavit za krátkou dobu, a minimalizovat tak problémy spojené s výstavbou.

Hlavní konstrukce se skládá z vazníků s maximálním rozpětím mezi sloupy cca 20 m. Pokrytí střechy na hlavních vaznících je tvořeno deskami z lepeného lamelového dřeva o tloušťce 8 cm. Mezi jednotlivými dřevěnými prvky, stejně tak jako mezi dřevěnými prvky a vnější železobetonovou konstrukcí, jsou spoje s příslušnými tuhostmi.

Výsledná konstrukce vysoké estetické a funkční hodnoty byla navržena tak, aby splňovala současné požadavky na seizmickou odolnost.

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD