Čtyřpodlažní dřevěná konstrukce v St. Georgenu, Německo

Projekt zákazníka

Investor EGT Energy GmbH, Triberg, Německo
www.egt.de
Architektonický návrh Ketterer Architekten, Königsfeld-Neuhausen, Německo
www.architekturbuero-ketterer.de
Statický výpočet Isenmann Ingenieur GmbH, Haslach/VS-Villingen, Německo
www.isenmann-ingenieure.de
Dřevěná konstrukce Holzbau Bendler, Nordrach, Německo 
www.holzbau-bendler.de

Skupina EGT zřídila v německém St. Georgenu nové sídlo, které je z hlediska energetické účinnosti a udržitelnosti velmi perspektivní. Oválná čtyřpodlažní novostavba byla postavena převážně ze dřeva během pouhých čtyř týdnů.

Ani pro vyztužení budovy nebylo použito betonové jádro. Konstrukce je vyztužena výhradně masivními stěnami z křížem lepeného dřeva.

Statickou a dynamickou analýzu dřevěné konstrukce provedla společnost Isenmann Ingenieur GmbH z Haslachu v programu RFEM.

Konstrukce a seizmická analýza

Čtyřpodlažní dřevěná konstrukce stojí na podkladní železobetonové desce. Deska je založena celkem na 45 vrtaných pilotách o maximální délce 18 m.

Půdorys podzemního podlaží má rozměry cca 31 m x 28 m, zatímco půdorys u nadzemních podlaží činí cca 25 m x 21 m. Dřevěná konstrukce dosahuje maximální výšky 14,10 m.

Budova se nachází v seizmické oblasti 1. Předběžné výpočty potvrdily, že pro vyztužení je rozhodující zatížení seizmickými účinky. Proto byla v programu RFEM provedena modální analýza na 3D modelu. Tuhost jednotlivých konstrukčních prvků byla ve výpočtovém modelu zohledněna co možná nejrealističtěji.

Při seizmické analýze se dřevěná konstrukce chová příznivěji než srovnatelné železobetonové stavby. Zaprvé je návrhové zrychlení menší a zadruhé má menší množství hmoty příznivý vliv na uvažované seizmické síly.

Pro kotvení tahových sil byly v oblasti konců výztužných křížem lepených dřevěných stěn v přízemí umístěny svařované desky a zabetonovány. Spoj stěn mezi sebou i jejich připojení na svařované desky zajišťují ocelové kotvy.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD