Posouzení mechanického posuvného systému, Saint-Martin-de-la-Porte, Francie

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Cílem tohoto projektu bylo ověřit tahovou únosnost dvojitého kolejnicového mechanického posuvného systému v areálu vodní elektrárny.

Statický výpočet AGICEA, Orange, Francie 
www.agicea-bureau-etudes.fr
Investor Groupe MOSCATELLI, Sorgues, Francie
www.groupe-moscatelli.com

Model

Technické detaily a výpočet

Posuvný systém byl modelován pomocí těles z různých materiálů (ocel S235, S275, bronz, ocel 42CD4). Kolejnice je na zemi zajištěna proti pohybu svorkami, upevněnými k základovým deskám. Posun jednotky ve směru X a Y zajišťují čtyři válečky, připevněné na spodní díl posunovacího zařízení. Celou rámovou konstrukci tvoří dvojité UPN profily.

Vzhledem k tomu, že tahová síla nebyla definována, byl proveden iterační výpočet modelu se zohledněním součinitele spolehlivosti podle Eurokódu až do dosažení meze stability a meze pružnosti každého materiálu.

Každý dílec byl vypočítán v prostorovém modelu (3D konečné prvky) s cílem ověřit v každém bodě materiálu, zda kontaktní napětí a vnitřní deformace nenarušují chování daného dílce. Síť prvků měla být přitom poměrně jemná.

Vyhodnocení výsledků

Po výpočtu bylo nejdříve ověřeno, že vypočítaná deformace odpovídá skutečnosti.

Následně se samostatně u každá skupiny konstrukčních prvků ze stejného materiálu posoudila maximální deformační napětí podle von Misese. Na obr. 03 jsou znázorněna napětí ve svorce, osy a válečky a také kontaktní napětí válečků na kolejnici.

Vzhledem k neznámé hodnotě síly byly výpočty provedeny iteračně až do dosažení meze stability, respektive meze pružnosti materiálů. Z výsledku byla odvozena maximální dovolená síla v systému. Maximální přípustné zatížení v tomto systému tak činilo 1,16 tun.

Nakonec byla sestavena výpočtová zpráva se všemi výsledky, vstupními daty a provedenými kontrolami.

Klíčová slova

Dlubal Software Agicea RFEM Mechanický posuv Kolejnice Tahová síla Deformace

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1148x
  • Aktualizováno 29. října 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD