Posouzení mechanického posuvného systému, Saint-Martin-de-la-Porte, Francie

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Cílem tohoto projektu bylo ověřit tahovou únosnost dvojitého kolejnicového mechanického posuvného systému v areálu vodní elektrárny.

Statický výpočet AGICEA, Orange, Francie
www.agicea-bureau-etudes.fr
Investor Groupe MOSCATELLI, Sorgues, Francie
www.groupe-moscatelli.com

Model

Technické detaily a výpočet

Posuvný systém byl modelován pomocí těles z různých materiálů (ocel S235, S275, bronz, ocel 42CD4). Kolejnice je na zemi zajištěna proti pohybu svorkami, upevněnými k základovým deskám. Posun jednotky ve směru X a Y zajišťují čtyři válečky, připevněné na spodní díl posunovacího zařízení. Celou rámovou konstrukci tvoří dvojité UPN profily.

Vzhledem k tomu, že tahová síla nebyla definována, byl proveden iterační výpočet modelu se zohledněním součinitele spolehlivosti podle Eurokódu až do dosažení meze stability a meze pružnosti každého materiálu.

Každý dílec byl vypočítán v prostorovém modelu (3D konečné prvky) s cílem ověřit v každém bodě materiálu, zda kontaktní napětí a vnitřní deformace nenarušují chování daného dílce. Síť prvků měla být přitom poměrně jemná.

Vyhodnocení výsledků

Po výpočtu bylo nejdříve ověřeno, že vypočítaná deformace odpovídá skutečnosti.

Následně se samostatně u každá skupiny konstrukčních prvků ze stejného materiálu posoudila maximální deformační napětí podle von Misese. Na obr. 03 jsou znázorněna napětí ve svorce, osy a válečky a také kontaktní napětí válečků na kolejnici.

Vzhledem k neznámé hodnotě síly byly výpočty provedeny iteračně až do dosažení meze stability, respektive meze pružnosti materiálů. Z výsledku byla odvozena maximální dovolená síla v systému. Maximální přípustné zatížení v tomto systému tak činilo 1,16 tun.

Nakonec byla sestavena výpočtová zpráva se všemi výsledky, vstupními daty a provedenými kontrolami.

Klíčová slova

Dlubal Software Agicea RFEM Mechanický posuv Kolejnice Tahová síla Deformace

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 2096x
  • Aktualizováno 10. února 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 17. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 16. května 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 4. května 2023 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 26. dubna 2023 16:00 - 17:30 CEST

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR