Posouzení mechanického posuvného systému, Saint-Martin-de-la-Porte, Francie

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Cílem tohoto projektu bylo ověřit tahovou únosnost dvojitého kolejnicového mechanického posuvného systému v areálu vodní elektrárny.

Statický výpočet AGICEA, Orange, Francie 
www.agicea-bureau-etudes.fr
Investor Groupe MOSCATELLI, Sorgues, Francie
www.groupe-moscatelli.com

Model

Technické detaily a výpočet

Posuvný systém byl modelován pomocí těles z různých materiálů (ocel S235, S275, bronz, ocel 42CD4). Kolejnice je na zemi zajištěna proti pohybu svorkami, upevněnými k základovým deskám. Posun jednotky ve směru X a Y zajišťují čtyři válečky, připevněné na spodní díl posunovacího zařízení. Celou rámovou konstrukci tvoří dvojité UPN profily.

Vzhledem k tomu, že tahová síla nebyla definována, byl proveden iterační výpočet modelu se zohledněním součinitele spolehlivosti podle Eurokódu až do dosažení meze stability a meze pružnosti každého materiálu.

Každý dílec byl vypočítán v prostorovém modelu (3D konečné prvky) s cílem ověřit v každém bodě materiálu, zda kontaktní napětí a vnitřní deformace nenarušují chování daného dílce. Síť prvků měla být přitom poměrně jemná.

Vyhodnocení výsledků

Po výpočtu bylo nejdříve ověřeno, že vypočítaná deformace odpovídá skutečnosti.

Následně se samostatně u každá skupiny konstrukčních prvků ze stejného materiálu posoudila maximální deformační napětí podle von Misese. Na obr. 03 jsou znázorněna napětí ve svorce, osy a válečky a také kontaktní napětí válečků na kolejnici.

Vzhledem k neznámé hodnotě síly byly výpočty provedeny iteračně až do dosažení meze stability, respektive meze pružnosti materiálů. Z výsledku byla odvozena maximální dovolená síla v systému. Maximální přípustné zatížení v tomto systému tak činilo 1,16 tun.

Nakonec byla sestavena výpočtová zpráva se všemi výsledky, vstupními daty a provedenými kontrolami.

Klíčová slova

Dlubal Software Agicea RFEM Mechanický posuv Kolejnice Tahová síla Deformace

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 973x
  • Aktualizováno 15. dubna 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 11. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dřevěné konstrukce | 2. část: Posouzení

Prutové a plošné konstrukce ze dřeva | 2. část: Posouzení

Webinář 11. května 2021 14:00 - 15:00 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 BST

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 BST

}
RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD