2779x
001190
30.11.2020

Výpravní budova ŽST, Karlovy Vary, Česká republika

Na místě staré provizorní výpravní budovy železniční stanice v Karlových Varech byla postavena nová budova, splňující současné požadavky provozu nádražních budov. Návrh nosné ocelové konstrukce provedl zákazník společnosti Dlubal firma KONSTAT s.r.o.

Budova je rozdělena dvěma řadami sloupů na levou, pravou a střední prosklenou část, která slouží pro vstup do budovy a jako atrium. Střední část je tvořena mohutným středním žebrem podpíraným zhruba v polovině rozpětí sloupem výtahové věže a dalšími dvěma krajními Vierendeelovými žebry. Mezi žebry jsou umístěny nosníky pro prosklený plášť. Nosníky a žebra tvoří roštovou konstrukci. 

Krajní pravá a levá část budovy je tvořena rovněž Vierendeelovými žebry. Všechna žebra jsou na jedné straně kloubově uložena na ŽB spodní stavbu, na druhé jsou podpírána krajními žebry střední části. Tato krajní žebra střední části jsou podpíraná řadou sloupů se svislým ztužením. Na kraji u vstupu do budovy je na ocelové konstrukci zastřešení zavěšena z vnějšku markýza nad vstupem a z vnitřní části lávka propojující obě krajní části.

Všechny části budovy se stýkají v zadní podélné stěně u nástupiště tvořící štít. Tato stěna je tvořena sloupy a paždíky pro hliníkovou fasádu. Jsou zde umístěna i další stěnová ztužidla. K této stěně přiléhá i markýza prodlužující střechu za rovinu podélné stěny.

Sloupy jsou kotveny kloubově a v horní části vodorovně připojeny k příhradovému vazníku tvořeného horními pásy štítového nosníku a prvního žebra s výplňovými pruty mezi pásy. Kolem celé budovy jsou umístěna pásová okna kotvená k vodorovným paždíkům. Plášť levé a pravé části je tvořen nosným trapézovým plechem, izolačním souvrstvím a krycím falcovaným plechem (Kalzip). V místě největších křivostí jsou mezi žebra vkládané výměny tak, aby byla zajištěna dostatečná křivost plochy pro nosné trapézové plechy.

Vierendeelovy nosníky tvoří pásy z kruhové trubky (ocel S355) a svislice z plechu P12 (ocel S235). K zajištění horního pasu proti vybočení z roviny přispívá uložený trapézový plech, dále rozpěrné prvky probíhající celou střechou, paždíky pro pásová okna a další prvky (použité pro přenesení tečné složky svisle působícího zatížení vůči povrchu pláště). K zajištění dolního pasu proti vybočení z roviny slouží jak pružné podepření horním pásem prostřednictvím svislých spojek, tak rozpěrné prvky propojující spodní pásy nosníků.

Místo Karlovy Vary,  Česká republika
Statický výpočet Ing. Jan Mařík, Ph.D.
Ing. Jan Seifert
Architektonický návrh PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s.r.o.


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 4881
Počet linií 4494
Počet prutů 4460
Počet zatěžovacích stavů 1
Celková hmotnost 53,056 t
Rozměry 46,894 x 26,374 x 11,909 m
Verze programu 5.24.01

Máte nějaké otázky?