Výpravní budova ŽST, Karlovy Vary, Česká republika

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Ocelovou konstrukci výpravní budovy organického tvaru tvoří 3 spolupůsobící části. Levou a pravou část objektu tvoří zakřivené Vierendeelovy nosníky, paprskovitě vycházející ze ŽB spodní stavby a připojené k hlavním Vierendeelovým žebrům. Tyto hlavní nosníky jsou podpírány řadou sloupů, ve které jsou umístěna svislá stěnová ztužidla.

Statický výpočet Ing. Jan Mařík, Ph.D.
Ing. Jan Seifert
Architektonický návrh PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s.r.o.

Parametry modelu

Model

Budova je rozdělena dvěma řadami sloupů na levou, pravou a střední prosklenou část, která slouží pro vstup do budovy a jako atrium. Střední část je tvořena mohutným středním žebrem podpíraným zhruba v polovině rozpětí sloupem výtahové věže a dalšími dvěma krajními Vierendeelovými žebry. Mezi žebry jsou umístěny nosníky pro prosklený plášť. Nosníky a žebra tvoří roštovou konstrukci. 

Krajní pravá a levá část budovy je tvořena rovněž Vierendeelovými žebry. Všechna žebra jsou na jedné straně kloubově uložena na ŽB spodní stavbu, na druhé jsou podpírána krajními žebry střední části. Tato krajní žebra střední části jsou podpíraná řadou sloupů se svislým ztužením. Na kraji u vstupu do budovy je na ocelové konstrukci zastřešení zavěšena z vnějšku markýza nad vstupem a z vnitřní části lávka propojující obě krajní části.

Všechny části budovy se stýkají v zadní podélné stěně u nástupiště tvořící štít. Tato stěna je tvořena sloupy a paždíky pro hliníkovou fasádu. Jsou zde umístěna i další stěnová ztužidla. K této stěně přiléhá i markýza prodlužující střechu za rovinu podélné stěny.

Sloupy jsou kotveny kloubově a v horní části vodorovně připojeny k příhradovému vazníku tvořeného horními pásy štítového nosníku a prvního žebra s výplňovými pruty mezi pásy. Kolem celé budovy jsou umístěna pásová okna kotvená k vodorovným paždíkům. Plášť levé a pravé části je tvořen nosným trapézovým plechem, izolačním souvrstvím a krycím falcovaným plechem (Kalzip). V místě největších křivostí jsou mezi žebra vkládané výměny tak, aby byla zajištěna dostatečná křivost plochy pro nosné trapézové plechy.

Vierendeelovy nosníky tvoří pásy z kruhové trubky (ocel S355) a svislice z plechu P12 (ocel S235). K zajištění horního pasu proti vybočení z roviny přispívá uložený trapézový plech, dále rozpěrné prvky probíhající celou střechou, paždíky pro pásová okna a další prvky (použité pro přenesení tečné složky svisle působícího zatížení vůči povrchu pláště). K zajištění dolního pasu proti vybočení z roviny slouží jak pružné podepření horním pásem prostřednictvím svislých spojek, tak rozpěrné prvky propojující spodní pásy nosníků.

Umístění projektu

Karlovy Vary,  Česká republika

Klíčová slova

Ocelová konstrukce RFEM STEEL EC3

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 2271x
  • Aktualizováno 16. září 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR