Eksport wyników wybranych obiektów

Wskazówki i porady

W RFEM i RSTAB, istnieje możliwość eksportu wyników obliczeń do dokumentu Excel.

Ustawienia dla eksportu mogą być różnorodne. Na przykład, możliwe jest wyeksportowanie wszystkich danych modelu lub wyników, lub można wyeksportować tylko poszczególne tabele. Ponadto, istnieje możliwość zdefiniowania, czy wyeksportowane mają zostać nagłówki tabel, czy też tylko konkretnie wybrane obiekty konstrukcji.

Korzystając z tych funkcji, można utworzyć przejrzyście ułożone tabele Excel. Tym samym, możliwe jest stworzenie tabeli prezentującej współrzędne podpór węzłowych i odpowiadające im siły podpory węzłowej z wybranego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

Na początku należy skorzystać z graficznego interfejsu użytkownika w celu wybrania wszystkich podpór węzłowych, dla których chcecie Państwo wyeksportować siły podpory węzłowej. Następnie, w oknie dialogowym ustawień eksportu, można zdefiniować eksport tylko wybranych obiektów. Dodatkowo, w przypadku ustawień wyników, można zdefiniować, że tylko siły podpory węzłowej będą eksportowane dla poszczególnych przypadków obciążeń.

W Excelu, znajdują się indywidualne arkusze dla każdej tabeli z wynikami (na przykład ‘1.1 Węzły’, ‘4.1 Węzły - Siły podpór’ (RFEM), etc.), które można wykorzystać do tworzenia pożądanego globalnego podglądu.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD