Analiza elementów cienkościennych w RSECTION 1

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Samodzielny program RSECTION służy do określania właściwości przekrojów i przeprowadzania analizy naprężeń dla przekrojów cienkościennych i masywnych. Program może być połączony zarówno z RFEM, jak i RSTAB, dzięki czemu przekroje z RSECTION są również dostępne w bibliotece RFEM i RSTAB. Podobnie siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB można importować do programu RSECTION.

Zgodnie z opisem w artykule z Bazy wiedzy zatytułowanym „Wyznaczanie właściwości przekroju i analiza naprężeń w RSECTION 1” , w RSECTION 1 dostępne są następujące metody analizy: analiza elementów cienkościennych i analiza elementów skończonych. W niniejszym artykule zostanie omówiona pierwsza z tych opcji, w której obliczane są analitycznie (na podstawie elementów przekroju) właściwości przekroju brutto i efektywnego.

Podsumowanie analizy i obliczeń zostało wyjaśnione we wspomnianym artykule. W związku z tym zakładamy, że interesujący nas przekrój jest dostępny i że w danych bazowych wybrano metodę analizy elementów cienkościennych oraz obliczenie przekroju efektywnego zgodnie z EN 1993-1-3 [1] . Następnie tworzony jest przypadek obciążenia i definiowane siły wewnętrzne, które mają zostać w nim zapisane. Jak opisano we wspomnianym artykule, siły wewnętrzne można definiować w samym programie lub importować z programu RFEM/RSTAB. W tym przykładzie siła osiowa 1 kN została zdefiniowana w położeniu x=0,5, jak pokazano na rysunku 2. Przed rozpoczęciem obliczeń można również wybrać naprężenia do obliczenia w oknie Konfiguracja naprężeń , w którym dostępna jest również lista naprężeń wraz z opisem wybranego naprężenia.

Po zakończeniu obliczeń wyniki obliczeń są dostępne w programie. W oknie Wyniki w Nawigatorze można przełączać się między wynikami dla przekrojów brutto i efektywnych, jak pokazano na rysunkach 3 i 4. Wyboczenie dystorsyjne może wystąpić w przypadku przekrojów formowanych na zimno z usztywnieniami krawędziowymi lub pośrednimi, takimi jak w tym przykładzie. W programie RSECTION wyboczenie deformacyjne jest określane metodą wartości własnych, a jego wpływ jest uwzględniany poprzez redukcję grubości przekroju. Można to również zauważyć w wynikach efektywnej analizy materiałów cienkościennych (zdjęcie 4).

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

analiza naprężeń Właściwości przekroju Analiza cienkościenna

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 382x
  • Zaktualizowane 16. września 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

RSECTION 1
Naprężenie w przekroju aluminium

Program główny

Samodzielny program RSECTION określa właściwości przekrojów  cienkościennych i masywnych oraz przeprowadza analizę naprężeń.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR