153x
005512
2024-05-02

Nieprawidłowa manipulacja czasem

W programie RFEM 6 lub RSTAB 9 otrzymuję komunikat, że wykryto nieprawidłową manipulację czasem. Co możemy zrobić?


Odpowiedź:

Każda licencja zawiera czas utworzenia i czas wygaśnięcia na naszym serwerze. Co jakiś czas nasza aplikacja sprawdza historię zmian modelu i jeśli okaże się, że czas zmian nie jest ciągły, program się wyloguje.

Należy zatem upewnić się, że czasy systemowe biegną w sposób ciągły. W przypadku zmiany czasu systemowego należy się wcześniej wylogować.


Autor

Pan Hoffmann jest odpowiedzialny za rozwój w dziedzinie analizy dynamicznej, konstrukcji membranowych i RWIND. Ponadto zapewnia wsparcie techniczne dla naszych klientów.