410x
001293
2024-02-28

Ocena statyczno-wytrzymałościowa wieży radarowej na lotnisku w Maladze, Hiszpania

Projekt dotyczy oceny konstrukcji istniejącej wieży telekomunikacyjnej pod kątem obciążeń klimatycznych, użytkowania i trzęsienia ziemi, przeprowadzonej przez SAQQARA INGENIERIA S.L., klienta Dlubal Software. Jest to kwadratowy maszt kratowy wykonany z profili stalowych, na którym zainstalowany jest radar i jego niezbędny sprzęt pomocniczy, w tym imitacja kulistej kopuły radaru.

Obliczenia obejmują sprawdzenie profili, połączeń i fundamentów wieży dla zainstalowanych w niej urządzeń pod kątem nośności, stateczności i użytkowania. Obiekt znajduje się w gminie Malaga, w rejonie najbardziej niebezpiecznego obszaru sejsmicznego w południowo-wschodniej Hiszpanii. W opracowaniu wykorzystano Eurokody, hiszpańską normę NCSE-02 z mapą zaktualizowaną przez IGM, program główny RFEM wraz z modułami dodatkowymi do wymiarowania masztów, konstrukcji stalowych i analizy dynamicznej.

Definicja konstrukcji

Jest to maszt kratowy o wysokości 30 m i wymiarach w rzucie 4,1 x 4,1 m. Wyposażenie jest umieszczane za pomocą podpór, odpowiadających bokom wieży. Dodatkowo wieża wyposażona jest w dwie platformy. Jedna z nich znajduje się na wysokości 26 m nad ziemią, a druga na maksymalnej wysokości 30 m, gdzie zostanie zainstalowana nowa osłona wraz z radarem. Przeprowadzono kontrolę wizualną, zebrano dane geometryczne i fotograficzne, a także pobrano próbki niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących właściwości materiałów, które zostaną wykorzystane w analizie, mogących zapewnić wystarczający poziom bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostęp do platform i wyposażenia wieży zapewniają schody zastosowane wewnątrz konstrukcji.

Wyniki i wniosek

Konstrukcja została zatwierdzona na podstawie wymagań eksploatacyjnych dotyczących maksymalnego przemieszczenia i obrotu konstrukcji na wysokości lokalizacji radaru. Nośność ramion i powierzchni czołowych wieży na nośność, stateczność i uszkodzenie elementów łączących została zatwierdzona. Wykazano, że istniejące posadowienie było wystarczające do podparcia nowego budynku. Zastosowanie modułu dodatkowego TOWER, który obejmuje rozszerzenia EC3 3-1 i EC1 dla tego typu konstrukcji, umożliwił szybsze i bardziej niezawodne certyfikowanie.

Miejsce Lotnisko w Maladze - Costa del Sol,
Malaga, Hiszpania
Klient ENAIRE
Analiza konstrukcji i fundamentów SAQQARA INGENIERIA S.L.
Tel: (+34) 946 035 087
[email protected]
www.saqqaraingenieria.es


Specyfikacja projektu

Dane modelu

Liczba węzłów 547
Liczba linii 949
Liczba prętów 874
Liczba powierzchni 36
Ilość przypadków obciążenia 4
Ilość KO 18
Liczba kombinacji wyników 2
Ciężar całkowity 47,193 t
Wymiarowanie 8,150 x 9,140 x 35,317 m
Wersja programu 5.34.01

Czy mają Państwo jakieś pytania?