91x
004891
2024-05-10

FAQ 005519 | Jak utworzyć raport zgodnie z Microsoft Word lub Excel w RFEM 6/RSTAB 9 ...

Pytanie:
Jak wyeksportować raport do Microsoft Word lub Excel w RFEM 6/RSTAB 9?

Odpowiedź:
Za pomocą eksportu HTML można wyeksportować raport z programu RFEM 6/RSTAB 9 do Microsoft Word lub Excel. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

1. Otwieranie protokołu wydruku w RFEM 6/RSTAB 9 i eksportowanie jako HTML

► obraz | Eksportuj raport do HTML https://www.dlubal.com/pl/img/050180

2. Otwórz HTML w Microsoft Word/Microsoft Excel

► obraz | Importuj plik HTML do Microsoft Word/Microsoft Excel https://www.dlubal.com/pl/img/050181