Stěny, Žebra, T-nosníky: Smyk mezi stojinou a přírubou

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Aby bylo zajištěno působení panelů, které by měly působit jako tahové nebo tlakové pásy, je třeba je spojit s tkanivem smykem odolným způsobem. Toto spojení je dosaženo podobně jako přenos smyku ve styčné ploše mezi betonářskými profily interakcí mezi tlakovými rozpěrami a křehkými pruty. Aby byla zajištěna únosnost ve smyku, je třeba ověřit, zda je podepřena únosnost ve styčné ploše, a že kloubová síla může být přenášena příčnou výztuží.

Posouzení podle EC2-1-1

Je třeba prokázat, že působící smyková síla v Ed nepřekračuje únosné smykové síly vRd, max a vRd, s:
${\mathrm v}_\mathrm{Ed}\;\leq\;{\mathrm v}_{\mathrm{Rd},\max}\;\mathrm{und}\;{\mathrm v}_\mathrm{Ed}\leq\;{\mathrm v}_{\mathrm{Rd},\mathrm s}$

Podélná smyková síla v Ed je dána vztahem $ {\ mathrm v} _ \ mathrm {Ed} \; = \; \ frac {{\ mathrm {ΔF}} _ \ mathrm d} {{\ mathrm h} _ \ mathrm f \; \ cdot \; \ mathrm {Δx}} $. ΔF d odpovídá rozdílu v podélné síle, který se vyskytuje v jednostranném pásu pásnice na délce Δx. Pro stanovení tohoto rozdílu v podélné síle je zapotřebí síla tlakové příruby F cd, a a síla tahového řemene F sd, a . U Δx se předpokládá maximálně poloviční vzdálenost mezi momentem nulového bodu a momentovým maximem. Při působení jednotlivých zatížení nesmí být délka Δx větší než vzdálenost mezi jednotlivými zatíženími.

Obr. 01 - Zápisy pro spojení mezi pásnicí a stojinou (Zdroj: [1])

Výztuž pro přenášení tahových sil v desce příčně k stojině se určuje následovně:
$(\frac{{\mathrm A}_\mathrm{sf}\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm{yd}}{{\mathrm s}_\mathrm f})\;\geq\;\frac{{\mathrm v}_\mathrm{Ed}\;\cdot\;{\mathrm h}_\mathrm f}{\cot\;{\mathrm\theta}_\mathrm f}$

Dále je třeba prokázat, že nebyla překročena únosnost tlakové diagonály (A na obr. 01) v pásu. Toho se provádí pomocí rovnice $ {\ mathrm v} _ \ mathrm {Ed} \; \ leq \; \ mathrm \ nu \; \ cdot \; {\ mathrm f} _ \ mathrm {cd} \; \ cdot \; \ sin \; {\ mathrm \ theta} _ \ mathrm f \; \ cdot \; \ cos \; {\ mathrm \ theta} _ \ mathrm f $.

Při současném zatížení příčným ohybem desky a podélným smykem mezi stojinou a pásnicemi musí být uspořádán větší ocelový průřez, který vyplývá z obou posouzení pro horní vrstvu v desce. To také znamená, že horní příčnou ohybovou výztuž lze zcela vyrovnat horní poloze smykové výztuže.

Zohlednění smyku mezi stojinou a pásnicí v přídavném modulu RF-CONCRETE Members

Smykové spoje lze zohlednit v RF-CONCRETE Members v dialogu 1.6 Výztuž v záložce „Smyková styčná plocha“.

Obr. 02 - Aktivace zohlednění smyku mezi stojinou a pásnicí v modulu RF-CONCRETE Members

Zobrazení výsledků posouzení smyku ve styčné ploše

V tabulkách 2.1 až 2.4 se zobrazí nutná výztuž. Výsledky můžeme zobrazit po průřezech, po sadách prutů, po prutech nebo místech x.

Obr. 03 - Zobrazení výsledků posouzení styčné plochy

Výstup potřebné výztuže pro smykovou styčnou plochu je dán výstupem příčné výztuže na délku průřezu a sf . V okně „Mezivýsledky“ se zobrazí některé mezilehlé hodnoty pro posouzení smyku mezi pásnicemi a stojinou. Tyto mezilehlé hodnoty jsou uvedeny v sekci „Smykové síly mezi nosníkem a stojinou“.

Literatura

[1] Fingerloos, F .; Hegger, J .; Zilch, K .: Eurokód 2 pro Německo - Kommentierte Fassung (2. vyd.). Berlín: Beuth, 2016
[2] Manuál RF-/CONCRETE Members. Praha: Dlubal Software, říjen 2017. Stáhnout

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD