Posouzení ocelových přípojů v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Ocelové přípoje jsou v programu RFEM 6 definovány jako sestava komponent. V novém addonu Ocelové přípoje jsou k dispozici univerzálně použitelné základní komponenty (plechy, svary, pomocné roviny) pro zadávání složitých spojovacích situací. Metody, kterými lze zadávat spoje, jsou popsány ve dvou předchozích článcích databáze znalostí: „Nový přístup k posouzení ocelových přípojů v programu RFEM 6“ a „Zadání komponent ocelového styčníku pomocí databáze“.

Výhodou addonu Ocelové přípoje v programu RFEM 6 je, že lze ocelové přípoje posuzovat pomocí konečně-prvkového modelu, který se vytváří automaticky na pozadí. Uživatelem je ovládán pomocí jednoduchého a známého zadávání komponent, jak je znázorněno na obrázku 1 a podrobněji popsáno ve výše uvedených článcích.

Posudky jednotlivých komponent jsou počítány na základě zatížení stanovených na konečně-prvkovém modelu. Při posouzení se zohledňují všechny vnitřní síly (N, Vy, Vz, My, Mz, a Mt); to znamená, že neexistuje žádné omezení pro rovinné zatížení. Kromě toho se zatížení ze všech kombinací zatížení automaticky přenese do konečně-prvkového modelu ve všech vybraných uzlech.

Před přiřazením parametrů pro posouzení je důležité aktivovat požadovanou návrhovou situaci pro addon Ocelové přípoje. Obrázek 2 ukazuje, jak lze návrhovou situaci mezního stavu únosnosti pro tento addon aktivovat.

Můžeme tak učinit v záložce Návrhové situace v dialogu Zatěžovací stavy a kombinace. V záložce Přehled ve stejném okně je možné zobrazit kombinace zatížení přiřazené návrhové situaci, která má být posouzena (obrázek 3).

Pokud chcete posoudit návrhovou situaci pro určitou kombinaci zatížení (např. tu s největšími vnitřními silami), měli byste vybrat zvolenou návrhovou situaci ve vstupní tabulce pro Ocelové přípoje, jak je znázorněno na obrázcích 4 a 5.

Dále lze definovat konfiguraci posouzení v záložce Konfigurace pro posouzení v dialogu Upravit ocelový přípoj, který je přístupný z navigátoru, z tabulky, nebo dvojím kliknutím na samotný ocelový přípoj (za předpokladu, že je již přípoj k dispozici v pracovním okně RFEMu). Můžete vytvořit novou konfiguraci, upravit stávající nebo vybrat konfiguraci mezního stavu únosnosti z grafiky (obrázek 6).

V dialogu Konfigurace mezního stavu únosnosti, který vidíme na obrázku 6, je třeba nejdříve stanovit, zda se má provést posouzení na boulení. Pokud políčko zaškrtneme, bude k dispozici také záložka Boulení. Parametry posouzení, jako jsou dílčí součinitele spolehlivosti a mezní plastické přetvoření, jsou automaticky převzaty z normy vybrané pro addon v Základních údajích modelu, ale je možné je upravit.

Je možné definovat také další parametry posouzení pro analýzu (typ analýzy, maximální počet iterací a počet přírůstků zatížení), modelování (součinitele délky prutu) a síť (obecné parametry jako např. velikost prvku a také specifické parametry pro spojované pruty a komponenty přípoje).

Pro analýzu boulení lze definovat počet nejmenších vlastních čísel, které se mají zohlednit, jak je znázorněno na obrázku 7. Součinitel mezního zatížení pro posouzení je podle Eurokódu 3 [1] nastaven na 15, lze ho však nastavit jinak.

Jakmile jsou ocelový přípoj a příslušné parametry posouzení zadány, je možné spustit výpočet kliknutím na tlačítko "Zobrazit výsledky" v tabulce Ocelové přípoje nebo pomocí "Posouzení ocelových přípojů" v panelu nástrojů, jak je znázorněno na obrázku 8. O vyhodnocení výsledků a jejich dokumentaci pojednáme v některém z následujících článků v databázi znalostí.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Ocelové spoje Ocelové přípoje Parametry posouzení

Literatura

[1]  

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 2857x
  • Aktualizováno 10. května 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Jak integrovat AI do programu RFEM pomocí API

Webinář 5. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 7. prosince 2023 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

Webinář 30. listopadu 2023 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 29. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RFEM 6
Ocelové přípoje v rámové konstrukci

Přípoje

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje za použití konečně-prvkového modelu.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR