Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text  

FAQ 000221 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RSTAB RFEM

Můj model je vyztužen tahovými pruty. Výpočet se ukončí hlášením o nestabilitě. Jak mohu dokončit výpočet?

Odpověď

Výpočet může být z různých důvodů ukončen z důvodu nestabilního statického systému. Z důvodu přetížení systému může dojít k "skutečnému" nestabilitě, ovšem také účinky nestability mohou být způsobeny selháním prutů.

V kalkulačních parametrech můžeme deletovat nelinearitu "Pruty v závislosti na typu prutu" (viz obrázek 01). Pokud je pak výpočet možný bez chybového hlášení, problém je pravděpodobně způsoben selháním prutů.

Možnost "Vypadávání prutů, které mají být odstraněny jednotlivě během po sobě jdoucích iterací" v dialogu Globální parametry výpočtu (viz Obrázek 02) umožňuje zabránit úplnému selhání tahových prutů. Pomůže to většinou. V tomto případě by počet možných iterací měl být dostatečně velký.

Alternativní metodou je použít pro předpětí předpínací pruty, aby nedošlo k jejich porušení.

Klíčová slova

Nestabilita Tahového prutu Selhání Přerušit Nelinearita Chybové hlášení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD