Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000276 CS

1. prosince 2017

Sandy Matula Tiskový protokol RFEM RSTAB

RSTAB používáme na několika počítačích. Na jednom z nich se při pokusu o vytvoření výstupního protokolu přestane reagovat. Co by mohlo být důvodem k tomu?

Odpověď

Důvodem pro tuto chybu uživatele není snadné určit. Existuje několik možností, zkuste nalézt řešení.

Problém může být způsoben tiskem ovladače. Nainstalujte nový (aktuální) ovladač tiskárny (může se také pokusit nastavit jako výchozí tiskárnu PDF).

Příslušný ovladač najdeme na Internetu nebo na disku DVD systému Windows.

Po instalaci příslušného ovladače se pokuste vytvořit nový výstupní protokol.

Pokud problém přetrvává, může být dalším důvodem paměť. Model pak uložte a teprve pak přejděte do výstupního protokolu. Tímto způsobem můžeme dočasnou paměť uvolnit.

Problémem může být i rozdílná grafická karta počítačů. Zkuste v programu vypnout hardwarové zrychlení (OpenGL). To lze provést z hlavní nabídky "Možnosti" -> "Možnosti programu" -> "Grafika".

Pokud tento problém vyřešíme, doporučujeme aktualizovat grafický ovladač.

Další možností je, že jiný program na pozadí také otevře C: \ TEMP a uzamčení složky při otevření protokolu. Zavřete všechny ostatní aplikace, restartujte program RSTAB a zkuste znovu vytvořit protokol.

Pokud to bude fungovat, můžeme v registru zadat samostatnou dočasnou cestu pro RSTAB.

Možná byste měli problém vyřešit tak, že otevřeme nový výstupní protokol nebo změníme výběr pro výstupní protokol.

Pokud se tento problém zobrazí pouze v aktuálním projektu, vyzkoušejte následující:

Otevřete správce projektů v programu RSTAB a v nabídce "Projekt" vyberte příkaz Odpojit. Tento projekt tak bude odstraněn z projektového správce. (Neindexuje se, ale odstraní se odkaz na pevný disk.)

Pak otevřeme model v RSTABu kliknutím na "Soubor" -> "Otevřít".

Objeví se dotaz, protože projekt byl odpojen. Klikněte na tlačítko [Ano] a znovu zadáme název projektu. (Pokud klikneme na tlačítko [Ne], nebude model přiřazen projektu a ve výstupním protokolu se zobrazí jako "beze změny názvu".) Nyní otevřeme protokol.

Klíčová slova

Tiskový protokol Pád

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD