FAQ 000276 CS

Tiskový protokol RFEM RSTAB

Používáme několik počítačů s RSTABem. Při jednom pokusu vždy dojde k chybě při pokusu o vytvoření tiskového protokolu.

Co by to mohlo být?

Odpověď

Bohužel, příčina není snadné určit. Vyzkoušejte následující navrhovaná řešení.

Problém může být způsoben ovladačem tiskárny. Zkuste nový (aktuální) ovladač tiskárny (pokud je to možné, použijte jako výchozí tiskárnu tiskárnu PDF). Najdete to z. Například na www.treiber.de.

Nainstalujte z. Použijte například jinou tiskárnu a pokuste se vytvořit nový výtisk.

Může být také problém s pamětí. Mohlo by být užitečné uložit model a zavolat tiskový protokol. Tak jsme uvolnili dočasnou paměť.

Mohlo by to být také způsobeno různými grafickými kartami počítače. Zkuste v programu zakázat akceleraci hardwaru (OpenGL). Můžete to provést v menu "Možnosti" -> "Možnosti programu" -> "Grafika". Po vypnutí hardwarové akcelerace restartujte program. Pokud se tím problém vyřeší, doporučujeme aktualizovat ovladač grafické karty.

Další možností by bylo, že jiná aplikace na pozadí přistupuje také ke složce dočasných souborů a uzamkne složku při volání protokolu. Ukončete prosím všechny ostatní aplikace, poté spusťte program RSTAB a zkuste volání znovu.

Problém také můžete vyřešit otevřením nového protokolu nebo změnou výběru výtisku (úpravy) před jeho otevřením.

Pokud k problému dochází pouze u aktuálního projektu, zkuste následující:

Otevřete projektového manažera v RSTABu a vyberte funkci "Odpojit" v rozbalovací nabídce "Projekt". Tímto projekt odstraníte z Project Manager. Není smazán, odpojeno je pouze připojení k pevnému disku.

Dále pod RSTAB znovu otevřete pozici příkazem "Soubor" -> "Otevřít".

Otázka, která se nyní objeví, přichází proto, že jste projekt oddělili. Odpovězte [Ano] a znovu zadejte název projektu. (Pokud odpovíte [Ne], nebude k položce přiřazen žádný projekt a zobrazí se v tiskovém protokolu v části Název projektu: Bez názvu.)

Nyní otevřete tiskový protokol.

Klíčová slova

Výpis protokolu, pád, RSTAB

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD