Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Při dynamickém výpočtu se zobrazí zpráva: "Model nemá žádnou volnou hmotnost. Dynamický výpočet tak není možný 'nebo' Je zapotřebí příliš mnoho vlastních čísel '. Jak lze spočítat tvary zobrazení?

Odpověď

Lze tak stanovit tolik vlastních vlastností, jaké jsou stupně volnosti v konstrukci, kterému je přiřazena hmota. Pro stanovení počtu stupňů volnosti musí být počet uzlů uzlů sítě KP vynásoben aktivním směrem hmotnosti. Tělesa v pevném uložení se k tomu nepřihlíží, protože nemohou volně kmitávat.

Pokud není zapnuta funkce "Dělení pro rovné pruty" (RFEM) nebo "vnitřní členění prutů" (RSTAB), může se například u nosníku s jedním rozpěnem stát, že tyto hmoty existují pouze v podporách, a proto Vlastní číslo můžeme stanovit. V takovém případě aktivujte dělení prutu tak, jak je znázorněno na obrázcích.

Vzhledem k tomu, že řešič Lanczos v RF-DYNAM Pro neumožňuje stanovit všechny stávající vlastní hodnoty, může řešení typu 'root of the characteristic polynomial' řešit.

Klíčová slova

Vlastní číslo Stupeň volnosti Dynamický výpočet

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD