Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při posouzení na únavu dostávám pro pruty velmi malý nebo žádný poměr využití.
Čím to je?

Odpověď

Přídavný modul modulu RF-STEEL Fatigue vyžaduje pro analýzu únavy prověřovací napětí nebo rozmezí napětí.


Aby bylo možné je stanovit, je třeba zkontrolovat zadání zatěžovacích stavů, které se mají navrhnout.

Pokud například zadáme zatěžovací stavy se skutečným provozním zatížením pro posouzení a nevybereme vlastní zatížení konstrukce (např. V tomto případě LC1), může k tomu dojít.


Pokud se pro výpočet napěťového cyklu použije zatěžovací stav „Mrtvé zatížení“, bude výsledný návrh výrazně vyšší.


V této souvislosti je třeba případně také odkazovat na kombinace výsledků vybrané pro posouzení. Také by měly být vytvořeny, aby bylo možné v modulu stanovit rozhodující napěťový cyklus.Klíčová slova

Únava Rozsah Rozkmit napětí Tahové přehrávání

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Fatigue Members 8.xx

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD